Pozdrav! Naša web stranica koristi kolačiće za statističke svrhe, za analizu prometa na web stranici, za marketinške analize i za poboljšanje iskustva posjetitelja.

Saznajte više

Pravila o web-lokaciji

SADRŽAJ

Uvod 2

1. O NAMA 2

1.1 Naše obveze prema zaštiti osobnih podataka 2

1.2 Naša mreža i program usklađenosti zaštite osobnih podataka 2

1.3 Načela zaštite osobnih podataka koja slijedimo 2

2. O prikupljanju i uporabi vaših osobnih podataka 3

2.1 Kada prikupljamo vaše osobne podatke? 3

2.2. Što radimo s vašim osobnim podacima? 3

2.3 Na kojoj pravnoj osnovi prikupljamo vaše podatke? 4

  1. Tko ima pristup vašim osobnim podacima? 4

2.5 Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke? 4

3. Kako osiguravamo vaše osobne podatke? 5

4. Osobni podaci djece 5

5. o kolačićima 5

6. Vaša prava u vezi zaštite osobnih podataka 6

7. izmjene naše politike 6

8. PITANJA/KONTAKT 7

9. DEFINICIJE 7

Uvod

Ova politika objašnjava kako BONDUELLE osigurava zaštitu vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba 2016/679 – dalje u tekstu „Opća uredba o zaštiti podataka” i kako BONDUELLE, u svojstvu voditelja obrade podataka, prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke prilikom korištenja njihove internetske stranice.

1. O NAMA

1.1 Naše obveze prema zaštiti osobnih podataka

Prilikom obrade osobnih podataka korisnika na njihovoj internetskoj stranici, društvenoj mreži, u pozivnom centru (npr. posjetitelji, kupci, kandidati za posao, osobe koje se prijavljuju za posao (dalje u tekstu „ispitanici“)), BONDUELLE izrazito obraća pažnju na zaštitu osobnih podataka. BONDUELLE je u potpunosti posvećen osiguravanju visoke zaštite osobnih podataka i usklađivanju s primjenjivim pravilima zaštite podataka prilikom obrade osobnih podataka u kontekstu svojeg poslovanja.

1.2 Naša mreža i program usklađenosti zaštite osobnih podataka

BONDUELLE je implementirao organizaciju i mrežu osobnih podataka s ciljem osiguravanja usklađenosti sa zaštitom osobnih podataka.

Uz mrežu zaštite podataka, BONDUELLE primjenjuje postupke čiji je cilj osiguravanje i nadzor učinkovitosti zaštite osobnih podataka. Kao dio tih postupaka, BONDUELLE je implementirao odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u svrhu primjene načela zaštite podataka, uključujući različite interne politike i postupkes ciljem podizanja svijesti članova osoblja u vezi važnosti zaštite osobnih podataka, u smislu pružanja operativnih smjernica u vezi primjene pravila zaštite podataka i praćenja povezanih postupaka usklađivanja.

1.3 Načela zaštite osobnih podataka koja slijedimo

BONDUELLE postavlja odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se učinkovito primijenila načela zaštite osobnih podataka u svrhu usklađivanja s Uredbom o zaštiti podataka i zaštite prava i sloboda ispitanika od trenutka pokretanja i tijekom trajanja same obrade.

BONDUELLE prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke za određene, jasne i zakonite svrhe. Prikupljeni osobni podaci se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama. Osobni podaci su prikladni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno u smislu povezanosti sa svrhama za koje se ti podaci obrađuju. Osobni podaci se obrađuju u skladu sa zakonom, pravično i transparentno u odnosu na ispitanika. Osobni podaci su točni i, gdje je potrebno, ispravljaju se i ažuriraju.

Također, BONDUELLE se obvezuje poštovati sva druga načela koja nalažu primjenjiva pravila, kako je objašnjeno u daljnjim poglavljima ove politike i osobito u smislu poštovanja prava dodijeljenih ispitanicima, zadržavanja osobnih podataka, zaštite osobnih podataka i prekograničnih prijenosaosobnih podataka.

2. O prikupljanju i uporabi vaših osobnih podataka

2.1 Kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Prilikom posjete našoj internetskoj stranici, putem društvenih mreža ili pozivnih centara dajete nam osobne informacije.

U tom kontekstu, BONDUELLE će vjerojatno prikupljati vaše osobne podatke na sljedeći način:

 • prilikom pretraživanja naših internetskih stranica (tj. tehničke informacije, poput IP adresa ili prijava prikupljenih putem kolačića ili sličnih tehnologija);
 • prilikom zahtijevanja korisničkih usluga, podnošenja pritužbi, uspostavljanja kontakta ili općenito kada komunicirate s timom za odnos s klijentima iz BONDUELLEA;
 • prilikom prijave za ambasadora ili rad na mreži farme podataka (farmer network) ili prilikom upućivanja zahtjeva za partnerstvom;
 • prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri, marketinškom programu, ispitivanju ili anketi;
 • prilikom prijave za posao na poveznici „pridružite nam se“;
 • prilikom predaje osobnih informacija na drugi način.

2.2. Što radimo s vašim osobnim podacima?

BONDUELLE upotrebljava vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Upravljanje odnosima s klijentima: BONDUELLE upotrebljava osobne podatke u vezi s poslovnim odnosima s klijentima i kandidatima za posao, a posebno za:
 • omogućavanje pretraživanja naših internetskih stranica i korištenje osobnog online korisničkog računa;
 • odgovaranje na pritužbu koju možete imati na npr. robu ili proizvod;
 • prikupljanje vašeg mišljenja o robi ili proizvodima, osobito putem anketa i ispitivanja;
 • omogućavanje sudjelovanja u nagradnim igrama ili drugim marketinškim programima;
 • uspostavljanje statističkih analiza uključujući i upravljanje prometom na internetskim stranicama (npr. razumijevanje različitih BONDUELLEOVIH publika na internetskim stranicama, za poboljšanje upotrebljivosti internetske stranice i relevantnosti naših usluga).
 • Zapošljavanje i upravljanje ljudskim resursima: BONDUELLE će prikupljati vaše osobne podatke putem „odjeljka za zapošljavanje“ na našoj internetskoj stranici kako bismo razmotrili i odgovorili na vašu prijavu za posao. U slučaju da se na prijavi za posao neće provoditi daljnji postupci, osobni podaci bit će zadržani u skladu s odredbama iz niže navedenog poglavlja 2.5. U slučaju zapošljavanja, osobni podaci prenose se nadležnoj Službi za ljudske resurse na obradu u svrhe Službe za ljudske resurse, sve u skladu sa svojstvenim politikama Službe za ljudske resurse.

2.3 Na kojoj pravnoj osnovi prikupljamo vaše podatke?

Postupci obrade koje BONDUELLE provodi temelje se uglavnom na zakonitim interesima za provođenje promoviranja, bolje upoznavanje preferencija kupaca, odgovaranje na zahtjeve kupaca, poboljšanje poslovanja i na temelju potrebe za izvršavanjem ugovora sklopljenih s ispitanicima ili za poduzimanje određenih koraka na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora i kada je obrada obvezna zbog poštovanja pravne obveze. BONDUELLE također ima zakoniti interes za provođenje umrežavanja/sklapanja partnerstva i postupaka zapošljavanja kako bi na najbolji mogući način mogli poslovati. U svakom slučaju, BONDUELLE će osigurati zakonitost obrade u skladu s primjenjivim pravilima zaštite podataka (uključujući prikupljanje privole, ako je potrebno).

  1. Tko ima pristup vašim osobnim podacima?
 • Primatelji vaših osobnih podataka: BONDUELLE može dijeliti vaše osobne podatke sa sljedećim kategorijama primatelja (pritom napominjemo da poduzimamo sve opravdane zakonske, tehničke i organizacijske mjere za osiguravanje zaštite vaših osobnih podataka):
 • zaposlenici BONDUELLEA, zaposleni u timovima koji su odgovorni za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući usluge u prodaji i nakon prodaje, odjel za pritužbe i kvalitetu usluge;
 • zaposlenici BONDUELLEA, zaposleni u digitalnim i IT timovima;
 • zaposlenici BONDUELLEA, odgovorni za zapošljavanje i upravljanje ljudskim resursima koji imaju djelomični ili potpuni pristup osobnim podacima kandidata;
 • treće strane, kada BONDUELLE prima zahtjeve od strane pravosudnih tijela ili zakonski ovlaštene javne vlasti, u skladu s primjenjivim zakonskim pravilima.

BONDUELLE ne dijeli vaše osobne podatke s drugim trećim stranama, uz izuzetak svojih pružatelja usluga, unutar okvira objašnjenog u niže navedenom 3. poglavlju, a posebno u svrhe organizacije nagradnih igara, ispitivanja kupaca ili drugih marketinških aktivnosti, pokroviteljstva i IT podrške. 

2.5 Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci zadržavaju se u smislu aktivnosti BONDUELLEA i ne dulje od potrebnog s obzirom na svrhe za koje su prikupljeni. BONDUELLE čuva vaše osobne podatke u skladu s razdobljima zadržavanja koja nalažu mjerodavni zakoni i posebno:

 • kada nas kontaktirate u vezi upita/zahtjeva, čuvamo vaše osobne podatke tijekom razdoblja koje je potrebno za obradu vašeg upita/zahtjeva;
 • kada ste klijent, čuvamo vaše osobne podatke u svrhu upravljanja odnosima s klijentima do 2 godine uključujući 5 godina arhiviranja u slučaju naloga i računa;
 • kada ste ambasador, poslovni partner ili radite na mreži farme podataka (farmer network), čuvamo vaše osobne podatke tijekom naše suradnje, a potom u arhivi, ako je potrebno, tijekom razdoblja koje određuje neka zakonska obveza ili tijekom razdoblja zakonskog roka zastare (tj. 5 godina).
 • osobni podaci kandidata pohranjuju se 2 godine nakon slanja zadnjeg životopisa za mjesto kandidata;
 • kolačići koje koristi BONDUELLE pohranjuju se 365 mjeseci.

3. Kako osiguravamo vaše osobne podatke?

BONDUELLE primjenjuje sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguravanje razine zaštite osobnih podataka primjereno riziku povezanom s vašim pravima i slobodama, a osobito štiti vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Istu razinu zaštite BONDUELLE nameće ugovorom svojim pružateljima usluga koji obrađuju vaše osobne podatke u svojstvu izvršitelja obrade (u ime BONDUELLEA). Također, svaki zaposlenik u BONDUELLEU, koji na radnom mjestu može imati pristup vašim osobnim podacima, je suglasan da će čuvati podatke u strogoj povjerljivosti.

4. Osobni podaci djece

BONDUELLE svjesno ne prikuplja, čuva ili upotrebljava osobne podatke djece ispod 16 godina. Ako je putem internetske stranice bez privole ili ovlaštenja nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom prikupljen podatak o maloljetniku, napominjemo da zakonski zastupnik maloljetnika može ostvarivati prava maloljetnika za njegov račun i u njegovo ime. U tom slučaju vas pozivamo da nas kontaktirate.

5. o kolačićima

 • Što su kolačići?

Kolačić je mala datoteka s tekstom koju internetske stranice pohranjuju na osobno računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačići su u širokoj uporabi za upravljanje i poboljšanje funkcija internetskih stranica, za omogućavanje personaliziranog online iskustva ili za pružanje različitih informacija vlasnicima internetskih stranica.

Priliko pristupanja našoj internetskoj stranici, BONDUELLE će vjerojatno prikupljati vaše osobne podatke putem kolačića, prijave na server ili druge slične tehnologije, uključujući vašu IP adresu i vaše postavke.

 • Na koji način upotrebljavamo kolačiće?

BONDUELLE može upotrebljavati osobne podatke, prikupljene putem kolačića, u sljedeće svrhe:

 • iz tehničkih razloga (npr. za praćenje posjeta, pamćenje postavki, preferencija, praćenje vaših unosa prilikom ispunjavanja online obrazaca itd.);
 • za statističku analizu i upravljanje prometom na internetskoj stranici (npr. poboljšanje upotrebljivosti internetskih stranica i relevantnosti naših usluga, za analizu informacija o upotrebi stranice od strane posjetitelja putem posjećenih stranica, broja pristupa, lokacije itd.);
 • Na koji način možete spriječiti vaše osobno računalo da prima kolačiće?

Imate pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka putem kolačića. U tu svrhu možete konfigurirati svoj preglednik kako biste onemogućili instaliranje kolačića.

Svi noviji internetski preglednici dopuštaju promjenu postavki povezanih s kolačićima. Te su postavke obično dostupne u odjeljku „Alati“, „Opcije“, „Pomoć“ ili „Postavke“ na vašem pregledniku. Molimo posjetite niže navedene poveznice za više informacija o upravljanju kolačićima, ovisno o vrsti vašeg preglednika.

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 • Safari:

https://support.apple.com/en-gb/HT201265 

Sve postavke za upravljanje kolačićima će vjerojatno promijeniti vaše pretraživanje interneta i vaše uvjete pristupa određenim uslugama koje zahtijevaju upotrebu kolačića. Ako je potrebno, odričemo se svake odgovornosti za posljedice povezane s narušenim pružanjem usluga uzrokovanim nemogućnošću pohrane ili savjetovanja putem kolačića koji su potrebni za takvo pružanje usluga, a koje ste sami odbili ili izbrisali.

6. Vaša prava u vezi zaštite osobnih podataka

U bilo koje vrijeme imate pravo zatražiti od BONDUELLEA ostvarivanje svojih prava na pristup, ispravljanje, brisanje ili prenošenje vaših osobnih podataka kao i prava na ograničavanje i odbijanje obrade vaših osobnih podataka u skladu s uvjetima sadržanim u Uredbi za zaštitu podataka.

Kako biste ostvarili svoja prava, možete poslati zahtjev službeniku ili osobi zaduženoj za zaštitu podataka iz BONDUELLEA (pogledajte poglavlje 8. ispod). Kako bismo mi mogli odgovorili na vaš zahtjev, morate nas kontaktirati putem sljedećih neophodnih identifikacijskih podataka: ime, adresa elektroničke pošte ili poštanska adresa i sve ostale informacije potrebne za utvrđivanje vašeg identiteta.

Također, imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu u slučaju kršenja primjenjivih pravila o zaštiti podataka.

7. izmjene naše politike

BONDUELLE može izmijeniti ovu politiku u bilo kojem trenutku. Ako BONDUELLE želi prilagoditi politiku, obavijest o takvim izmjenama bit će objavljena u izmijenjenoj verziji trenutne politike, a izmijenjena verzija stupa na snagu kada je objavljena.

Napominjemo da se BONDUELLE obvezuje da neće obrađivati vaše osobne podatke na način koji nije u skladu s gore navedenim izvornim svrhama, osim ako je isto u skladu s primjenjivim pravilima.

8. PITANJA/KONTAKT

Za bilo kakva pitanja ili komentare u vezi naše politike ili načina na koji BONDUELLE prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke, te za ostvarivanje vaših prava u vezi s vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte osobu nadležnu za zaštitu podataka u BONDUELLEU na sljedećoj adresi: [email protected]

9. DEFINICIJE

« BONDUELLE » : Bonduelle Central Europe Kft, 2750 Nagykoros, Cegledi ut 25 u svojstvu voditelja obrade.

« Osobni podaci »: bilo koja informacija koja se odnosi na ispitanika.

« Ispitanik »: pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a na kojeg se odnose osobni podaci. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator (uključujući IP adrese i prijave) ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

« voditelj obrade »: osoba u BONDUELLEU koja određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

« izvršitelj obrade »: osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

« obrada »: svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

« prijenos »: bilo koji prijenos osobnih podataka od jedne osobe do druge. Prijenos može biti izvršen komunikacijom, kopiranjem, prijenosom ili otkrivanjem osobnih podataka putem mreže, uključujući daljinski pristup bazi podataka ili prijenos s jednog nosača podataka na drugi, bez obzira na tip nosača podataka (npr. s tvrdog diska osobnog računala na server).

Ecommerce Modal Title
Ecommerce Modal Description