Pozdrav! Naša web stranica koristi kolačiće za statističke svrhe, za analizu prometa na web stranici, za marketinške analize i za poboljšanje iskustva posjetitelja.

Saznajte više

SLUŽBENA PRAVILA ZA SUDJELOVANJE U PROMOTIVNOJ KAMPANJI „KUPI SALATNO POVRĆE I OSVOJI ZDJELU ZA SALATU”

 SLUŽBENA PRAVILA ZA SUDJELOVANJE U PROMOTIVNOJ KAMPANJI „KUPI SALATNO POVRĆE I OSVOJI ZDJELU ZA SALATU”, KOJU ORGANIZIRA BONDUELLE OD 15. SRPNJA DO 15. KOLOVOZA 2022.

Sudjelovanjem u kampanji, sudionici prihvaćaju službena pravila sudjelovanja navedena u nastavku teksta.

  

1. ORGANIZATOR KAMPANJE

1.1. Promotivne aktivnosti u sklopu kampanje „Kupi salatno povrće i osvoji zdjelu za salatu” organiziraju se u ime Bonduelle Central Europe Kft uz podršku agencije I to nije sve, u svojstvu voditelja i organizatora kampanje, sa sjedištem na adresi Krste Pavletića 1, 10000 Zagreb,

 

2. SLUŽBENA PRAVILA

2.1. Sudionici kampanje „Kupi salatno povrće i osvoji zdjelu za salatu” (u nastavku: Promotivne aktivnosti) dužni su se pridržavati uvjeta sudjelovanja u Promotivnim aktivnostima (u nastavku: Službena pravila).

2.2. Službena pravila objavljena su na Bonduelleovoj internetskoj stranici bonduelle.hr i bit će dostupna tijekom trajanja Promotivnih aktivnosti.

2.3. Organizator može izmijeniti ili dopuniti Službena pravila, pri čemu sve izmjene i dopune stupaju na snagu objavom na internetskoj stranici bonduelle.hr.

        2.3.1. Organizator može prekinuti Promotivne aktivnosti u bilo kojem trenutku, posebno u slučaju više

2.4. Sudjelovanjem u Promotivnim aktivnostima, sudionike obvezuju Službena pravila sudjelovanja kojih su se dužni pridrž

2.5. Sudjelovanje u Promotivnim aktivnostima je uvjetovano

2.6. Trgovine koje pružaju podršku kampanji, tj. prodajna mjesta na čijem se području provodi, nisu odgovorni za odvijanje Promotivnih aktivnosti, nisu dužni provjeravati njihovu usklađenost sa zakonskim propisima te ne smiju po vlastitom nahođenju mijenjati ili utjecati na koncept kampanje, povezanu komunikaciju te pravila sudjelovanja iz ovih Službenih pravila koja je odobrio

 

3. SUDJELOVANJE U PROMOTIVNIM AKTIVNOSTIMA

3.1. U Promotivnim aktivnostima mogu sudjelovati sve punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da se pridržavaju Službenih pravila, osim zaposlenika Bonduelle Central Europe Kft, zaposlenika agencije I to nije sve (adresa: Krste Pavletića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska ), zaposlenika trgovina u kojima se odvijaju promotivne aktivnosti i osoba koje su povezane s

3.2. Nagradu mogu osvojiti sve punoljetne osobe koje (1) ispunjavaju uvjete iz članka 3., (2) tijekom trajanja promotivnih aktivnosti kupe najmanje dvije limenke salatnog povrća Bonduelle, (3) po vlastitoj želji zatraže nagradu u obliku zdjele za salatu, na blagajni trgovine u kojoj su obavile kupnju najmanje dvije limenke salatnog povrća

3.3. Sudjelovanje u Promotivnim aktivnostima podrazumijeva da su sudionici pristali pridržavati se službenih pravila s kojima su u cijelosti upoznati na jasan i nedvosmislen nač

 

4. RAZDOBLJE PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

4.1. Promotivne aktivnosti traju od 15. srpnja 2022. 00:01 do 15. kolovoza 2022. 23:59 ili do isteka zaliha zdjela za salatu na prodajnim mjestima koje pružaju podršku kampanji, a organiziraju se i provode na prodajnim mjestima u Hrvatskoj navedenim u Dodatku

4.2. Organizator može izmijeniti razdoblje trajanja Promotivnih aktivnosti. Izmjene Službenih pravila objavljuju se na internetskoj stranici bonduelle.hr te stupaju na snagu danom objave.

 

5. UKLJUČENI PROIZVODI

5.1. U Promotivne aktivnosti „Kupi salatno povrće i osvoji zdjelu za salatu” uključeni su sljedeći proizvodi iz Bonduelleova asortimana proizvoda u limenkama, koje organizator prodaje na hrvatskom tržištu (u nastavku: uključeni proizvodi):

  • Kukuruz u limenci GOLD (212 ml, 425 ml, 850 ml)
  • Texas Mix GOLD (425 ml)
  • Chilli GOLD (425ml)
  • Mexico Mix GOLD ( 212 ml, 425 ml).

 

6.  PROVEDBA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

6.1. Promotivne aktivnosti provode se prema načelu „Obavi kupnju i odmah osvoji jednu (1) Bonduelleovu zdjelu za ”

6.2. Nagrada se nudi kupcima koji kupe najmanje dva proizvoda iz stavka 5.1., isključivo u posebno označenim trgovinama (v. pojedinosti u Dodatku 1).

6.3. Jedan kupac može osvojiti više nagrada ako udovoljava uvjetima iz stavka 1.

6.4. Kupac može osvojiti nagradu na temelju svakog računa s najmanje dva uključena proizvoda sve do isteka

6.5. Nagrada je Bonduelleova zdjela za salatu, koju kupac može zatražiti na blagajni na temelju izdanog računa koji sadržava najmanje dvije limenke salatnog povrća

6.6. Promotivne aktivnosti završavaju kolovoza 2022. u 23:59 ili do isteka zaliha nagrada (Bonduelleovih zdjela za salatu) u trgovinama koje sudjeluju u Promotivnim aktivnostima.

6.7. Blagajnik/ca će kemijskom olovkom označiti račun na temelju kojeg se traži nagrada. Nije moguće tražiti više nagrada na temelju istog rač Za jedan (1) račun s uključenim proizvodima moguće je dobiti jednu (1) nagradu.

6.8. Ako je račun već označen ili na bilo koji način ukazuje na to da je kupcu već uručena nagrada, blagajnici kupcu ne mogu dati nagradu na temelju takvog računa

 
7.  NAGRADE

7.1. Nagradni fond uključuje pet tisuća (5.000) nagradnih predmeta u vrijednosti od 438 HRK.

7.2. Nagrade nije moguće zamijeniti ili umjesto njih tražiti

7.3. Nagrade se daju kupcima nakon što se utvrdi da su kupili najmanje dva uključena

7.4. Nagrade se daju do isteka

7.5. Nagrade se daju u posebno označenim trgovinama iz Dodatka koje sudjeluju u kampanji.

7.6. Organizator odlučuje o tome koje će trgovine opskrbiti dodatnim količinama nagradnih predmeta do konačnog isteka zaliha iz nagradnog

 

8.  ZAMJENA ZA GOTOVINU

8.1. Nagrade nije moguće zamijeniti za gotovinu ili druge

8.2. Nagrade nisu prenosive i nemaju iskazanu vrijednost u

 

9.  ZAVRŠETAK PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

9.1. U slučaju više sile ili drugih utemeljenih razloga, organizator ima neopozivo pravo na prekid Promotivnih aktivnosti u skladu s odredbom iz članka 2., pri čemu sudionicima nije dužan osigurati

 

10.  RJEŠAVANJE SPOROVA I OBVEZE ORGANIZATORA

10.1. Organizator Promotivnih aktivnosti nije dužan čuvati prepisku u vezi s neutemeljenim zahtjevima, istekom Promotivnih aktivnosti i slič

10.2. Organizator Promotivnih aktivnosti i sudionici eventualne će sporove rješavati mirnim putem. U protivnom će se rješavati pred nadležnim sudom u

10.3. Organizator ne snosi odgovornost za pravne postupke i neće sudjelovati u

10.4. Organizator ne snosi odgovornost za moguća oštećenja nagradnih predmeta iz članka 6. koje nije proizveo Bonduelle ili za štetu koju mogu prouzročiti, kao ni za sudjelovanje u Promotivnim

10.5. Organizator nije dužan nagrađivati kupce izvan razdoblja utvrđenog ovim

10.6. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih oštećenja nagradnih


SLUŽBENA PRAVILA ZA SUDJELOVANJE U PROMOTIVNOJ KAMPANJI „KUPI SALATNO POVRĆE I OSVOJI ZDJELU ZA SALATU”

 SLUŽBENA PRAVILA ZA SUDJELOVANJE U PROMOTIVNOJ KAMPANJI „KUPI SALATNO POVRĆE I OSVOJI ZDJELU ZA SALATU”, KOJU ORGANIZIRA BONDUELLE OD 15. SRPNJA DO 15. KOLOVOZA 2022.

Sudjelovanjem u kampanji, sudionici prihvaćaju službena pravila sudjelovanja navedena u nastavku teksta.

  

1. ORGANIZATOR KAMPANJE

1.1. Promotivne aktivnosti u sklopu kampanje „Kupi salatno povrće i osvoji zdjelu za salatu” organiziraju se u ime Bonduelle Central Europe Kft uz podršku agencije I to nije sve, u svojstvu voditelja i organizatora kampanje, sa sjedištem na adresi Krste Pavletića 1, 10000 Zagreb,

 

2. SLUŽBENA PRAVILA

2.1. Sudionici kampanje „Kupi salatno povrće i osvoji zdjelu za salatu” (u nastavku: Promotivne aktivnosti) dužni su se pridržavati uvjeta sudjelovanja u Promotivnim aktivnostima (u nastavku: Službena pravila).

2.2. Službena pravila objavljena su na Bonduelleovoj internetskoj stranici bonduelle.hr i bit će dostupna tijekom trajanja Promotivnih aktivnosti.

2.3. Organizator može izmijeniti ili dopuniti Službena pravila, pri čemu sve izmjene i dopune stupaju na snagu objavom na internetskoj stranici bonduelle.hr.

        2.3.1. Organizator može prekinuti Promotivne aktivnosti u bilo kojem trenutku, posebno u slučaju više

2.4. Sudjelovanjem u Promotivnim aktivnostima, sudionike obvezuju Službena pravila sudjelovanja kojih su se dužni pridrž

2.5. Sudjelovanje u Promotivnim aktivnostima je uvjetovano

2.6. Trgovine koje pružaju podršku kampanji, tj. prodajna mjesta na čijem se području provodi, nisu odgovorni za odvijanje Promotivnih aktivnosti, nisu dužni provjeravati njihovu usklađenost sa zakonskim propisima te ne smiju po vlastitom nahođenju mijenjati ili utjecati na koncept kampanje, povezanu komunikaciju te pravila sudjelovanja iz ovih Službenih pravila koja je odobrio

 

3. SUDJELOVANJE U PROMOTIVNIM AKTIVNOSTIMA

3.1. U Promotivnim aktivnostima mogu sudjelovati sve punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da se pridržavaju Službenih pravila, osim zaposlenika Bonduelle Central Europe Kft, zaposlenika agencije I to nije sve (adresa: Krste Pavletića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska ), zaposlenika trgovina u kojima se odvijaju promotivne aktivnosti i osoba koje su povezane s

3.2. Nagradu mogu osvojiti sve punoljetne osobe koje (1) ispunjavaju uvjete iz članka 3., (2) tijekom trajanja promotivnih aktivnosti kupe najmanje dvije limenke salatnog povrća Bonduelle, (3) po vlastitoj želji zatraže nagradu u obliku zdjele za salatu, na blagajni trgovine u kojoj su obavile kupnju najmanje dvije limenke salatnog povrća

3.3. Sudjelovanje u Promotivnim aktivnostima podrazumijeva da su sudionici pristali pridržavati se službenih pravila s kojima su u cijelosti upoznati na jasan i nedvosmislen nač

 

4. RAZDOBLJE PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

4.1. Promotivne aktivnosti traju od 15. srpnja 2022. 00:01 do 15. kolovoza 2022. 23:59 ili do isteka zaliha zdjela za salatu na prodajnim mjestima koje pružaju podršku kampanji, a organiziraju se i provode na prodajnim mjestima u Hrvatskoj navedenim u Dodatku

4.2. Organizator može izmijeniti razdoblje trajanja Promotivnih aktivnosti. Izmjene Službenih pravila objavljuju se na internetskoj stranici bonduelle.hr te stupaju na snagu danom objave.

 

5. UKLJUČENI PROIZVODI

5.1. U Promotivne aktivnosti „Kupi salatno povrće i osvoji zdjelu za salatu” uključeni su sljedeći proizvodi iz Bonduelleova asortimana proizvoda u limenkama, koje organizator prodaje na hrvatskom tržištu (u nastavku: uključeni proizvodi):

  • Kukuruz u limenci GOLD (212 ml, 425 ml, 850 ml)
  • Texas Mix GOLD (425 ml)
  • Chilli GOLD (425ml)
  • Mexico Mix GOLD ( 212 ml, 425 ml).

 

6.  PROVEDBA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

6.1. Promotivne aktivnosti provode se prema načelu „Obavi kupnju i odmah osvoji jednu (1) Bonduelleovu zdjelu za ”

6.2. Nagrada se nudi kupcima koji kupe najmanje dva proizvoda iz stavka 5.1., isključivo u posebno označenim trgovinama (v. pojedinosti u Dodatku 1).

6.3. Jedan kupac može osvojiti više nagrada ako udovoljava uvjetima iz stavka 1.

6.4. Kupac može osvojiti nagradu na temelju svakog računa s najmanje dva uključena proizvoda sve do isteka

6.5. Nagrada je Bonduelleova zdjela za salatu, koju kupac može zatražiti na blagajni na temelju izdanog računa koji sadržava najmanje dvije limenke salatnog povrća

6.6. Promotivne aktivnosti završavaju kolovoza 2022. u 23:59 ili do isteka zaliha nagrada (Bonduelleovih zdjela za salatu) u trgovinama koje sudjeluju u Promotivnim aktivnostima.

6.7. Blagajnik/ca će kemijskom olovkom označiti račun na temelju kojeg se traži nagrada. Nije moguće tražiti više nagrada na temelju istog rač Za jedan (1) račun s uključenim proizvodima moguće je dobiti jednu (1) nagradu.

6.8. Ako je račun već označen ili na bilo koji način ukazuje na to da je kupcu već uručena nagrada, blagajnici kupcu ne mogu dati nagradu na temelju takvog računa

 
7.  NAGRADE

7.1. Nagradni fond uključuje pet tisuća (5.000) nagradnih predmeta u vrijednosti od 438 HRK.

7.2. Nagrade nije moguće zamijeniti ili umjesto njih tražiti

7.3. Nagrade se daju kupcima nakon što se utvrdi da su kupili najmanje dva uključena

7.4. Nagrade se daju do isteka

7.5. Nagrade se daju u posebno označenim trgovinama iz Dodatka koje sudjeluju u kampanji.

7.6. Organizator odlučuje o tome koje će trgovine opskrbiti dodatnim količinama nagradnih predmeta do konačnog isteka zaliha iz nagradnog

 

8.  ZAMJENA ZA GOTOVINU

8.1. Nagrade nije moguće zamijeniti za gotovinu ili druge

8.2. Nagrade nisu prenosive i nemaju iskazanu vrijednost u

 

9.  ZAVRŠETAK PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

9.1. U slučaju više sile ili drugih utemeljenih razloga, organizator ima neopozivo pravo na prekid Promotivnih aktivnosti u skladu s odredbom iz članka 2., pri čemu sudionicima nije dužan osigurati

 

10.  RJEŠAVANJE SPOROVA I OBVEZE ORGANIZATORA

10.1. Organizator Promotivnih aktivnosti nije dužan čuvati prepisku u vezi s neutemeljenim zahtjevima, istekom Promotivnih aktivnosti i slič

10.2. Organizator Promotivnih aktivnosti i sudionici eventualne će sporove rješavati mirnim putem. U protivnom će se rješavati pred nadležnim sudom u

10.3. Organizator ne snosi odgovornost za pravne postupke i neće sudjelovati u

10.4. Organizator ne snosi odgovornost za moguća oštećenja nagradnih predmeta iz članka 6. koje nije proizveo Bonduelle ili za štetu koju mogu prouzročiti, kao ni za sudjelovanje u Promotivnim

10.5. Organizator nije dužan nagrađivati kupce izvan razdoblja utvrđenog ovim

10.6. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih oštećenja nagradnih

Ecommerce Modal Title
Ecommerce Modal Description