Pozdrav! Naša web stranica koristi kolačiće za statističke svrhe, za analizu prometa na web stranici, za marketinške analize i za poboljšanje iskustva posjetitelja.

Saznajte više

PRAVILA NAGRADNE IGRE „DODAJ BOJE U SVOJ ŽIVOT

Na temelju čllanka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne ovine 08/10) ZOO AGENCIJA d.o.o., Lička 33, Zagreb (dalje u tekstu: Priređivač) donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „DODAJ BOJE U SVOJ ŽIVOT“

 

Ovime se određuju pravila i uvjeti sudjelovanja sudionika, kao i način provedbe nagradne igre „Dodaj boje u svoj život“ (dalje u tekstu: Nagradna igra).

 

Članak 1.

Ovim pravilima Zoo agencija d.o.o., Lička 33, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 70220776942 (u daljnjem tekstu: Priređivač) za klijenta: Bonduelle Central Europe Kft., Mađarska,  Nagykoros, br. 2750, Cegledi ut 25,  HU10766299, priređuje nagradnu igru „Dodaj boje u svoj život“ u svrhu promocije branda Bonduelle i promicanja kampanje „Dodaj boje u svoj život“ (u daljnjem tekstu: Pravila nagradne igre).

 

Članak 2.

Nagradna igra počinje 20. 10. 2022. u 00:00 i završava 15. 12. 2022. u 23:59, a odvija se na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Pravila nagradne igre bit će uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija objavljena na Internet stranici www.bonduelle.hr/dodaj-boje nakon što se dobije suglasnost na pravila Ministarstva financija.

 

Članak 4.

Ovim pravilima osigurava se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim pravilima.

 

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske  koji prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici).

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača te članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 6.

Način sudjelovanja u Nagradnoj igri:

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje u razdoblju od 20. 10. 2022. do 15. 12. 2022. kupe najmanje bilo koja dva Bonduelle proizvoda te se prijave na web stranicu www.bonduelle.hr/dodaj-boje i ispune obrazac u koji upisuju broj računa na kojem su navedena barem 2 kupljena Bonduelle proizvoda te ispune osobne podatke (ime i prezime, e-mail i broj telefona) te daju privolu na obradu svojih osobnih podataka definiranim ovom odredbom ovog članka i privolu da se slažu s ovim Pravilima nagradne igre. Nije moguće kombinirati dva ili više računa. Svaki broj računa je moguće prijaviti samo jednom. Svi Sudionici dužni su čuvati originalan primjerak računa kojeg su prijavili sve do završetka nagradne igre i izvlačenja jer je po završetku nagradne igre i u slučaju da je Sudionik izvučen potrebno Priređivaču poslati fotografiju računa kojim se dokazuje postojanje istog.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sukladno prethodnoj odredbi ovog članka, Sudionik prihvaća prava i obveze iz pravila nagradne igre i pristaje na obradu svojih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima nagradne igre.

Ukoliko se Sudionik ne slaže s ovim Pravilima nagradne igre ili ne ostavi osobne podatke ili se ne slaže s njihovom obradom, ne može sudjelovati u nagradnoj igri.

U nagradnoj igri će sudjelovati sve prijave zaprimljene najkasnije do 15. 12. 2022. Prijave pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Nagradna igra traje do 15.12.2022, a za vrijeme trajanja nagradne igre bit će organizirana 3 izvlačenja na sljedeće datume 11.11.2022., 02.12.2022. i posljednje dan nakon završetka 16.12.

Svaki puta se izvlači 7 različitih dobitnika. U izvlačenjima, nagradni fond uključuje 2 različite nagrade. Prvi izvučeni Sudionik dobiva glavnu nagradu, (1x produženi vikend za 4 osobe + ulaznice za NP Plitvice) a sljedećih 6 Sudionika drugu nagradu (6x utješna nagrada “Paint, food and wine” online tečaj). Svaki Sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta a svaki puta s novim računom od kupnje. Jednom prijavljen broj računa ne može ponovo sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da isti račun bude ponovno prijavljen od strane iste osobe, ponovna odnosno druga i svaka sljedeća prijava će biti proglašena nevažećom. U slučaju da je isti broj računa poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imat će samo prvi Sudionik koji je prijavio.

Dobitnik glavne nagrade (produženi vikend za 4 osobe + ulaznice za NP Plitvice) u jednom od krugova izvlačenja ne može ponovo osvojiti glavnu nagradu u nekom od sljedećih krugova izvlačenja. Isto tako, dobitnik druge nagrade (“Paint, food and wine” online tečaj) u jednom od krugova izvlačenja ne može ponovo osvojiti tu istu nagradu u nekom od sljedećih krugova izvlačenja.

Svi sudionici koji obave kupnju minimalno 2 Bonduelle proizvoda u razdoblju od 20.10.2022. do 15.12.2022. sudjeluju u prvom sljedećem i nakon toga svakom krugu izvlačenja nakon datuma prijave u nagradnu igru i to na način:

Svi sudionici koji se valjano prijave na nagradnu igru zaključno s 10.11.2022. sudjeluju u 3 kruga izvlačenja.

Svi su dionici koji se valjano prijave na nagradnu igru zaključno s 01.12.2022. sudjeluju u dva kruga izvlačenja.

Svi su dionici koji se valjano prijave na nagradnu igru zaključno s 15.12.2022. sudjeluju u jednom (posljednjem) krugu izvlačenja.

 

Izvlačenje dobitnika održat će se prema sljedećem rasporedu:

Datum izvlačenja

Nagrade

11. 11. 2022.

 

1x produženi vikend za 4 osobe + ulaznice za NP Plitvice

6x utješna nagrada “Paint, food and wine” online tečaj

02. 12. 2022.

 

1x produženi vikend za 4 osobe + ulaznice za NP Plitvice

6x utješna nagrada “Paint, food and wine” online tečaj

16. 12. 2022.

 

1x produženi vikend za 4 osobe + ulaznice za NP Plitvice

6x utješna nagrada “Paint, food and wine” online tečaj

 

Imena dobitnika nagradne igre Priređivač će objaviti na mrežnim stranicama www.bonduelle.hr/dodaj-boje.

Sudionik je u potpunosti suglasan s ovim Pravilima i obvezuje se da će ih se strogo pridržavati te da je upoznat s pravom Priređivača da provjeri autentičnost fiskalnih računa koje su Sudionici poslali u slučaju sumnje u njihovu izvornost koristeći se uslugama Porezne uprave bilo kad tijekom trajanja Promocije. Istovremeno, takva provjera ili komunikacija s bilo kojim Sudionikom neće se smatrati činjeničnim priznanjem dobitnika Promocije.

 

Članak 7.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od ukupno 21 nagrade:

 • 3 x poklon bon za produženi vikend (3 noćenja) za 4 osobe + 4 ulaznice za Nacionalni park Plitvička jezera (glavna nagrada), vrijednost nagrade 3 x 6.645,07kn (882,48 Eur)
 • 18 x utješna nagrada “Paint, food and wine” online tečaj, vrijednost nagrade 18 x 301,20kn (40,00 Eur)

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost.

Dobitnici glavne nagrade moraju iskoristiti u periodu od 9.01.2023 do 30.03.2023. godine o čemu će biti obaviješteni od strane Priređivača putem elektronske pošte.

Dobitnici utješnih nagrada biti će obaviješteni o terminu online tečaja od strane Priređivača.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 25.356,81kn (3.367,44 Eur)

 

Članak 8.

Obavijesti o dobitnicima bit će objavljene na internetskoj stranici www.bonduelle.hr/dodaj-boje u roku 8 dana od termina izvlačenja dobitnika određenog u Članku 6. 

Dobitnici će također biti obaviješteni o dobitku nagrade u roku 8 dana od dana objave dobitnika na mrežnim stranicama putem elektronske pošte. Dobitnici su dužni u roku 8 dana od prijema elektronske pošte Priređivaču poslati fotografiju originalnog računa kojom potvrđuju da posjeduju račun te poslati adresu na koju će primiti nagradu.

U slučaju sumnje na zloupotrebu i dodatne provjere a ako Priređivač zatraži na uvid originalan račun Dobitnik ga je dužan dostaviti Priređivaču poštom najkasnije u roku od 8 dana od primitka takvog zahtjeva. U slučaju da Dobitnik nije sačuvao originalni račun gubi pravo na nagradu a Priređivač je obvezan u roku od 8 dana od saznanja organizirati dodatno izvlačenje dobitnika za nagradu koja nije dodijeljena. Prvi sljedeći nasumično izvučeni Dobitnik osvaja nagradu.

Sudionici koji nisu izvučeni neće zasebno biti obaviješteni o rezultatima izvlačenja.   

Odluke o odbijanju sudjelovanja i/ili uklanjanja Sudionika iz sudjelovanja u Promociji i/ili odbijanje davanja nagrade dotičnom Sudioniku donosi Priređivač Promocije iz gore navedenih razlogu u članku 6 ovih Pravila. Takva je Priređivačeva odluka konačna i protiv nje nije moguće podnijeti žalbu.

Izvršitelj ima pravo: odbiti davanje nagrade Dobitniku koji nije uredno i u potpunosti ispunio uvjete nužne za primitak nagrade, poglavito onom koji nije poslao fotografiju i/ili skenirani preslik fiskalnog računa koji sadrži potvrdu o kupnji 2 (dvaju) bilo kojih proizvoda marke "Bonduelle", suglasno ovim Pravilima; odbiti davanje poklona ako je Sudionik dostavio netočne informacije o sebi, ako dostavljanje nagrade na dogovoreno mjesto dostave nije moguće i/ili ako s Dobitnikom nije bilo moguće dogovoriti mjesto dostave nagrade.

Priređivač, po vlastitu nahođenju, može poništiti sve prijave za sudjelovanje (registracija), kao i daljnje sudjelovanje u Promociji, svake osobe koja krivotvori ili ima koristi od krivotvorenja procesa prijave i/ili fiskalnih računa, ili od provedbe Promocije, ili se ponaša, kršeći ova Pravila, destruktivno, provokativno ili izvodi radnje koje za cilj imaju uznemiravanje, vrijeđanje, prijetnju ili izazivanje tjeskobe bilo kojoj osobi koja bi mogla biti povezana s Promocijom, uključujući predstavnike Izvršitelja/Priređivača.

U slučaju da Dobitnik nagrade ne ispunjava uvjete iz članka 6 ovih Pravila, poglavito u slučaju nepostojanja (nedostavljanja) fotografije i/ili skeniranog preslika fiskalnog računa koji sadrži potvrdu o kupnji 2 (dvaju) proizvoda marke "Bonduelle", Dobitnikova se pobjeda poništava, a dobitnik je sljedeći izvučeni nasumični Sudionik.

 

Članak 9.

Izvlačenja će se održati u prostorijama tvrtke Zoo agencija d.o.o., Lička 33, 10000 Zagreb.

Izvlačenja dobitnika provest će se elektroničkim putem, slučajnim odabirom iz baze prijavljenih Sudionika prema rasporedu u Članku 6.

 

Članak 10.

Svi dobitnici nagrada će pisanim putem (eletronskom poštom) biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada. Nagrade će se slati dobitnicima putem dostavne službe na njihovu privatnu adresu koju će dati Priređivaču.

Dobitnici nagrade 3 x produženi vikendi nagradu moraju iskoristiti u periodu od 9.01.2023. do 30.03.2023. godine o čemu će biti obaviješteni od strane Priređivača putem elektronske pošte.

Slanjem utješnih nagrada dobitnicima dostavnom službom te dostavom poklon bona za glavne nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku. Termine produženog vikenda u periodu iskoristivosti dogovara Dobitnik s izdavateljem poklon bona.

Komisija će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

 

Članak 11.

Priređivač može privremeno zastati s provođenjem Nagradne igre ili Nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao niti je morao znati, spriječe da Nagradna igra nastavi sukladno ovim pravilima. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice www.bonduelle.hr/dodaj-boje.

 

Članak 12.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje mrežne stranice bonduelle.hr/dodaj-boje i za posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razloge nefunkcioniranja,
 • nefunkcioniranje mrežne stranice bonduelle.hr/dodaj-boje zbog kvara na mreži ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji koje privremeno ometaju korištenje usluge,
 • bilo koju posljedicu ili štetu koju bi Sudionik pretrpio kao rezultat sudjelovanja u nagradnoj igri,
 • bilo kakve posljedice ili štete kod preuzimanja ili korištenja nagrada,
 • nefunkcioniranje elektronske pošte (e-maila),
 • za prijave koje su nepotpune, nerazumljive ili nisu prihvaćene. Takve prijave smatrat će se nevažećima.

Priređivač ne pokriva nikakve troškove sudjelovanja u nagradnoj igri, osim ako nije drugačije propisano ovim Pravilima nagradne igre. Sudionici nagradne igre pokrivaju sve troškove sudjelovanja u nagradnoj igri. Troškovi suradnje uključuju, između ostalog, trošak pristupa internetu i trošak prijenosa podataka s interneta.

 

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika. Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000 HRK nakon završetka Nagradne igre nije podijeljen, Priređivač će ga prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ovo se ne odnosi na nagrade kojima u međuvremenu istekne rok trajanja.

 

Članak 14.

U nagradnoj igri Priređivač, kao voditelj obrade, obrađuje osobne podatke Sudionika nagradne igre koje je pridobio u skladu s Pravilima nagradne igre »Dodaj boje u svoj život« objavljenim na web-stranici nagradne igre: www.bonduelle.hr/dodaj-boje a temeljem privola Sudionika.

Sudionici u nagradnoj igri daju privolu  Priređivaču da obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka Sudionika u skladu sa propisima s područja zaštite osobnih podataka. Priređivač jamči obradu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima na snazi u Republici Hrvatskoj te politici zaštite osobnih podataka Priređivača, koji se nalaze na poveznici https://bonduelle.hr/zastita-podataka-kolacici

Sudionici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Priređivač može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće svrhe:

 • provedba nagradne igre u svim oblicima
 • kontaktiranja Sudionika putem elektroničke pošte radi obavijesti o dobitku nagrade i dostavi nagrade
 • objava imena i prezimena dobitnika nagrada na web-stranici nagradne igre.

Ako Sudionik ne pristane na prikupljanje proslijeđenih podataka, sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.

Osobni podaci Sudionika i dobitnika koji se obrađuju u ovoj nagradnoj igri su: ime i prezime, adresa i e-mail adresa.

Osim Priređivača (njegovih zaposlenika), sljedeći ugovorni izvršitelji obrade također obrađuju osobne podatke u njegovo ime i za njegov račun:

 • pružatelji kurirskih usluge (osobne podatke dobitnika, ali samo ako oni dostavljaju dobitniku nagradu)

Priređivač se obvezuje se da će prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe te da će se proslijediti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima propisa na snazi u Republici Hrvatskoj i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Dobiveni osobni podaci pohranjuju se samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje korišteni, ali najduže do 15. 06. 2023. godine, ukoliko sam Sudionik ne povuče pristanak i zatraži brisanje svojih podataka.  Nakon isteka roka pohrane Priređivač će osobne podatke izbrisati.

Sudionik nagradne igre slobodan je u svakom trenutku povući svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka i prihvaća da povlačenje suglasnosti može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri.

Vezano za osobne podatke, Sudionik ima sljedeća prava, kako je to propisano odredbama propisa na snazi u Republici Hrvatskoj:

 • pravo na pristup osobnim podacima,
 • pravo na ispravak osobnih podataka,
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka,
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,
 • pravo na prenosivost osobnih podataka,
 • pravo na prigovor,
 • pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

 

Članak 15.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.bonduelle.hr/dodaj-boje ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

Članak 16.

Ako to Sudionik dopusti, Priređivač je ovlašten pohranjivati na računalu Sudionika „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o Sudioniku, a koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja internetske stranice www.bonduelle.hr/dodaj-boje te radi praćenja i usmjeravanja korisnikovih interesa s ciljem pružanja prilagođenih usluga. Priređivač se koristi uslugama trećih strana za oglašavanje. Kao dio njihove usluge, treće strane mogu pohranjivati odvojene „kolačiće“, nad kojima Priređivač nema kontrolu ili pristup. Sudionik može urediti postavke preglednika kako bi odbio „kolačiće“, i u tom se slučaju može dogoditi da dijelovi internetske stranice www.bonduelle.hr/dodaj-boje možda neće pravilno funkcionirati. U skladu s ovim člankom Priređivač može upotrebljavati i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promotivnih akcija te može dopustiti trećim stranama korištenje ove metode isključivo u ime Priređivača.

 

Članak 17.

Ova pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Priređivač prikuplja od Sudionika na stranici www.bonduelle.hr/dodaj-boje. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Priređivač ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

 

Članak 18.

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja bilo kakvih poreza, obveza ili naknada direktno ili indirektno povezanih s nagradama.

 

Članak 19.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na internetskoj stranici www.bonduelle.hr/dodaj-boje.

 

Članak 20.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 21.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/434

 1. BROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 12. listopada 2022.

 


PRAVILA NAGRADNE IGRE „DODAJ BOJE U SVOJ ŽIVOT

Na temelju čllanka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne ovine 08/10) ZOO AGENCIJA d.o.o., Lička 33, Zagreb (dalje u tekstu: Priređivač) donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „DODAJ BOJE U SVOJ ŽIVOT“

 

Ovime se određuju pravila i uvjeti sudjelovanja sudionika, kao i način provedbe nagradne igre „Dodaj boje u svoj život“ (dalje u tekstu: Nagradna igra).

 

Članak 1.

Ovim pravilima Zoo agencija d.o.o., Lička 33, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 70220776942 (u daljnjem tekstu: Priređivač) za klijenta: Bonduelle Central Europe Kft., Mađarska,  Nagykoros, br. 2750, Cegledi ut 25,  HU10766299, priređuje nagradnu igru „Dodaj boje u svoj život“ u svrhu promocije branda Bonduelle i promicanja kampanje „Dodaj boje u svoj život“ (u daljnjem tekstu: Pravila nagradne igre).

 

Članak 2.

Nagradna igra počinje 20. 10. 2022. u 00:00 i završava 15. 12. 2022. u 23:59, a odvija se na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Pravila nagradne igre bit će uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija objavljena na Internet stranici www.bonduelle.hr/dodaj-boje nakon što se dobije suglasnost na pravila Ministarstva financija.

 

Članak 4.

Ovim pravilima osigurava se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim pravilima.

 

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske  koji prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici).

U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača te članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 6.

Način sudjelovanja u Nagradnoj igri:

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje u razdoblju od 20. 10. 2022. do 15. 12. 2022. kupe najmanje bilo koja dva Bonduelle proizvoda te se prijave na web stranicu www.bonduelle.hr/dodaj-boje i ispune obrazac u koji upisuju broj računa na kojem su navedena barem 2 kupljena Bonduelle proizvoda te ispune osobne podatke (ime i prezime, e-mail i broj telefona) te daju privolu na obradu svojih osobnih podataka definiranim ovom odredbom ovog članka i privolu da se slažu s ovim Pravilima nagradne igre. Nije moguće kombinirati dva ili više računa. Svaki broj računa je moguće prijaviti samo jednom. Svi Sudionici dužni su čuvati originalan primjerak računa kojeg su prijavili sve do završetka nagradne igre i izvlačenja jer je po završetku nagradne igre i u slučaju da je Sudionik izvučen potrebno Priređivaču poslati fotografiju računa kojim se dokazuje postojanje istog.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sukladno prethodnoj odredbi ovog članka, Sudionik prihvaća prava i obveze iz pravila nagradne igre i pristaje na obradu svojih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima nagradne igre.

Ukoliko se Sudionik ne slaže s ovim Pravilima nagradne igre ili ne ostavi osobne podatke ili se ne slaže s njihovom obradom, ne može sudjelovati u nagradnoj igri.

U nagradnoj igri će sudjelovati sve prijave zaprimljene najkasnije do 15. 12. 2022. Prijave pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Nagradna igra traje do 15.12.2022, a za vrijeme trajanja nagradne igre bit će organizirana 3 izvlačenja na sljedeće datume 11.11.2022., 02.12.2022. i posljednje dan nakon završetka 16.12.

Svaki puta se izvlači 7 različitih dobitnika. U izvlačenjima, nagradni fond uključuje 2 različite nagrade. Prvi izvučeni Sudionik dobiva glavnu nagradu, (1x produženi vikend za 4 osobe + ulaznice za NP Plitvice) a sljedećih 6 Sudionika drugu nagradu (6x utješna nagrada “Paint, food and wine” online tečaj). Svaki Sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta a svaki puta s novim računom od kupnje. Jednom prijavljen broj računa ne može ponovo sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da isti račun bude ponovno prijavljen od strane iste osobe, ponovna odnosno druga i svaka sljedeća prijava će biti proglašena nevažećom. U slučaju da je isti broj računa poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imat će samo prvi Sudionik koji je prijavio.

Dobitnik glavne nagrade (produženi vikend za 4 osobe + ulaznice za NP Plitvice) u jednom od krugova izvlačenja ne može ponovo osvojiti glavnu nagradu u nekom od sljedećih krugova izvlačenja. Isto tako, dobitnik druge nagrade (“Paint, food and wine” online tečaj) u jednom od krugova izvlačenja ne može ponovo osvojiti tu istu nagradu u nekom od sljedećih krugova izvlačenja.

Svi sudionici koji obave kupnju minimalno 2 Bonduelle proizvoda u razdoblju od 20.10.2022. do 15.12.2022. sudjeluju u prvom sljedećem i nakon toga svakom krugu izvlačenja nakon datuma prijave u nagradnu igru i to na način:

Svi sudionici koji se valjano prijave na nagradnu igru zaključno s 10.11.2022. sudjeluju u 3 kruga izvlačenja.

Svi su dionici koji se valjano prijave na nagradnu igru zaključno s 01.12.2022. sudjeluju u dva kruga izvlačenja.

Svi su dionici koji se valjano prijave na nagradnu igru zaključno s 15.12.2022. sudjeluju u jednom (posljednjem) krugu izvlačenja.

 

Izvlačenje dobitnika održat će se prema sljedećem rasporedu:

Datum izvlačenja

Nagrade

11. 11. 2022.

 

1x produženi vikend za 4 osobe + ulaznice za NP Plitvice

6x utješna nagrada “Paint, food and wine” online tečaj

02. 12. 2022.

 

1x produženi vikend za 4 osobe + ulaznice za NP Plitvice

6x utješna nagrada “Paint, food and wine” online tečaj

16. 12. 2022.

 

1x produženi vikend za 4 osobe + ulaznice za NP Plitvice

6x utješna nagrada “Paint, food and wine” online tečaj

 

Imena dobitnika nagradne igre Priređivač će objaviti na mrežnim stranicama www.bonduelle.hr/dodaj-boje.

Sudionik je u potpunosti suglasan s ovim Pravilima i obvezuje se da će ih se strogo pridržavati te da je upoznat s pravom Priređivača da provjeri autentičnost fiskalnih računa koje su Sudionici poslali u slučaju sumnje u njihovu izvornost koristeći se uslugama Porezne uprave bilo kad tijekom trajanja Promocije. Istovremeno, takva provjera ili komunikacija s bilo kojim Sudionikom neće se smatrati činjeničnim priznanjem dobitnika Promocije.

 

Članak 7.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od ukupno 21 nagrade:

 • 3 x poklon bon za produženi vikend (3 noćenja) za 4 osobe + 4 ulaznice za Nacionalni park Plitvička jezera (glavna nagrada), vrijednost nagrade 3 x 6.645,07kn (882,48 Eur)
 • 18 x utješna nagrada “Paint, food and wine” online tečaj, vrijednost nagrade 18 x 301,20kn (40,00 Eur)

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost.

Dobitnici glavne nagrade moraju iskoristiti u periodu od 9.01.2023 do 30.03.2023. godine o čemu će biti obaviješteni od strane Priređivača putem elektronske pošte.

Dobitnici utješnih nagrada biti će obaviješteni o terminu online tečaja od strane Priređivača.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 25.356,81kn (3.367,44 Eur)

 

Članak 8.

Obavijesti o dobitnicima bit će objavljene na internetskoj stranici www.bonduelle.hr/dodaj-boje u roku 8 dana od termina izvlačenja dobitnika određenog u Članku 6. 

Dobitnici će također biti obaviješteni o dobitku nagrade u roku 8 dana od dana objave dobitnika na mrežnim stranicama putem elektronske pošte. Dobitnici su dužni u roku 8 dana od prijema elektronske pošte Priređivaču poslati fotografiju originalnog računa kojom potvrđuju da posjeduju račun te poslati adresu na koju će primiti nagradu.

U slučaju sumnje na zloupotrebu i dodatne provjere a ako Priređivač zatraži na uvid originalan račun Dobitnik ga je dužan dostaviti Priređivaču poštom najkasnije u roku od 8 dana od primitka takvog zahtjeva. U slučaju da Dobitnik nije sačuvao originalni račun gubi pravo na nagradu a Priređivač je obvezan u roku od 8 dana od saznanja organizirati dodatno izvlačenje dobitnika za nagradu koja nije dodijeljena. Prvi sljedeći nasumično izvučeni Dobitnik osvaja nagradu.

Sudionici koji nisu izvučeni neće zasebno biti obaviješteni o rezultatima izvlačenja.   

Odluke o odbijanju sudjelovanja i/ili uklanjanja Sudionika iz sudjelovanja u Promociji i/ili odbijanje davanja nagrade dotičnom Sudioniku donosi Priređivač Promocije iz gore navedenih razlogu u članku 6 ovih Pravila. Takva je Priređivačeva odluka konačna i protiv nje nije moguće podnijeti žalbu.

Izvršitelj ima pravo: odbiti davanje nagrade Dobitniku koji nije uredno i u potpunosti ispunio uvjete nužne za primitak nagrade, poglavito onom koji nije poslao fotografiju i/ili skenirani preslik fiskalnog računa koji sadrži potvrdu o kupnji 2 (dvaju) bilo kojih proizvoda marke "Bonduelle", suglasno ovim Pravilima; odbiti davanje poklona ako je Sudionik dostavio netočne informacije o sebi, ako dostavljanje nagrade na dogovoreno mjesto dostave nije moguće i/ili ako s Dobitnikom nije bilo moguće dogovoriti mjesto dostave nagrade.

Priređivač, po vlastitu nahođenju, može poništiti sve prijave za sudjelovanje (registracija), kao i daljnje sudjelovanje u Promociji, svake osobe koja krivotvori ili ima koristi od krivotvorenja procesa prijave i/ili fiskalnih računa, ili od provedbe Promocije, ili se ponaša, kršeći ova Pravila, destruktivno, provokativno ili izvodi radnje koje za cilj imaju uznemiravanje, vrijeđanje, prijetnju ili izazivanje tjeskobe bilo kojoj osobi koja bi mogla biti povezana s Promocijom, uključujući predstavnike Izvršitelja/Priređivača.

U slučaju da Dobitnik nagrade ne ispunjava uvjete iz članka 6 ovih Pravila, poglavito u slučaju nepostojanja (nedostavljanja) fotografije i/ili skeniranog preslika fiskalnog računa koji sadrži potvrdu o kupnji 2 (dvaju) proizvoda marke "Bonduelle", Dobitnikova se pobjeda poništava, a dobitnik je sljedeći izvučeni nasumični Sudionik.

 

Članak 9.

Izvlačenja će se održati u prostorijama tvrtke Zoo agencija d.o.o., Lička 33, 10000 Zagreb.

Izvlačenja dobitnika provest će se elektroničkim putem, slučajnim odabirom iz baze prijavljenih Sudionika prema rasporedu u Članku 6.

 

Članak 10.

Svi dobitnici nagrada će pisanim putem (eletronskom poštom) biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada. Nagrade će se slati dobitnicima putem dostavne službe na njihovu privatnu adresu koju će dati Priređivaču.

Dobitnici nagrade 3 x produženi vikendi nagradu moraju iskoristiti u periodu od 9.01.2023. do 30.03.2023. godine o čemu će biti obaviješteni od strane Priređivača putem elektronske pošte.

Slanjem utješnih nagrada dobitnicima dostavnom službom te dostavom poklon bona za glavne nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku. Termine produženog vikenda u periodu iskoristivosti dogovara Dobitnik s izdavateljem poklon bona.

Komisija će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

 

Članak 11.

Priređivač može privremeno zastati s provođenjem Nagradne igre ili Nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao niti je morao znati, spriječe da Nagradna igra nastavi sukladno ovim pravilima. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice www.bonduelle.hr/dodaj-boje.

 

Članak 12.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje mrežne stranice bonduelle.hr/dodaj-boje i za posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razloge nefunkcioniranja,
 • nefunkcioniranje mrežne stranice bonduelle.hr/dodaj-boje zbog kvara na mreži ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji koje privremeno ometaju korištenje usluge,
 • bilo koju posljedicu ili štetu koju bi Sudionik pretrpio kao rezultat sudjelovanja u nagradnoj igri,
 • bilo kakve posljedice ili štete kod preuzimanja ili korištenja nagrada,
 • nefunkcioniranje elektronske pošte (e-maila),
 • za prijave koje su nepotpune, nerazumljive ili nisu prihvaćene. Takve prijave smatrat će se nevažećima.

Priređivač ne pokriva nikakve troškove sudjelovanja u nagradnoj igri, osim ako nije drugačije propisano ovim Pravilima nagradne igre. Sudionici nagradne igre pokrivaju sve troškove sudjelovanja u nagradnoj igri. Troškovi suradnje uključuju, između ostalog, trošak pristupa internetu i trošak prijenosa podataka s interneta.

 

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika. Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000 HRK nakon završetka Nagradne igre nije podijeljen, Priređivač će ga prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ovo se ne odnosi na nagrade kojima u međuvremenu istekne rok trajanja.

 

Članak 14.

U nagradnoj igri Priređivač, kao voditelj obrade, obrađuje osobne podatke Sudionika nagradne igre koje je pridobio u skladu s Pravilima nagradne igre »Dodaj boje u svoj život« objavljenim na web-stranici nagradne igre: www.bonduelle.hr/dodaj-boje a temeljem privola Sudionika.

Sudionici u nagradnoj igri daju privolu  Priređivaču da obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka Sudionika u skladu sa propisima s područja zaštite osobnih podataka. Priređivač jamči obradu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima na snazi u Republici Hrvatskoj te politici zaštite osobnih podataka Priređivača, koji se nalaze na poveznici https://bonduelle.hr/zastita-podataka-kolacici

Sudionici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Priređivač može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće svrhe:

 • provedba nagradne igre u svim oblicima
 • kontaktiranja Sudionika putem elektroničke pošte radi obavijesti o dobitku nagrade i dostavi nagrade
 • objava imena i prezimena dobitnika nagrada na web-stranici nagradne igre.

Ako Sudionik ne pristane na prikupljanje proslijeđenih podataka, sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.

Osobni podaci Sudionika i dobitnika koji se obrađuju u ovoj nagradnoj igri su: ime i prezime, adresa i e-mail adresa.

Osim Priređivača (njegovih zaposlenika), sljedeći ugovorni izvršitelji obrade također obrađuju osobne podatke u njegovo ime i za njegov račun:

 • pružatelji kurirskih usluge (osobne podatke dobitnika, ali samo ako oni dostavljaju dobitniku nagradu)

Priređivač se obvezuje se da će prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe te da će se proslijediti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima propisa na snazi u Republici Hrvatskoj i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Dobiveni osobni podaci pohranjuju se samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje korišteni, ali najduže do 15. 06. 2023. godine, ukoliko sam Sudionik ne povuče pristanak i zatraži brisanje svojih podataka.  Nakon isteka roka pohrane Priređivač će osobne podatke izbrisati.

Sudionik nagradne igre slobodan je u svakom trenutku povući svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka i prihvaća da povlačenje suglasnosti može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri.

Vezano za osobne podatke, Sudionik ima sljedeća prava, kako je to propisano odredbama propisa na snazi u Republici Hrvatskoj:

 • pravo na pristup osobnim podacima,
 • pravo na ispravak osobnih podataka,
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka,
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,
 • pravo na prenosivost osobnih podataka,
 • pravo na prigovor,
 • pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

 

Članak 15.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.bonduelle.hr/dodaj-boje ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

Članak 16.

Ako to Sudionik dopusti, Priređivač je ovlašten pohranjivati na računalu Sudionika „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o Sudioniku, a koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja internetske stranice www.bonduelle.hr/dodaj-boje te radi praćenja i usmjeravanja korisnikovih interesa s ciljem pružanja prilagođenih usluga. Priređivač se koristi uslugama trećih strana za oglašavanje. Kao dio njihove usluge, treće strane mogu pohranjivati odvojene „kolačiće“, nad kojima Priređivač nema kontrolu ili pristup. Sudionik može urediti postavke preglednika kako bi odbio „kolačiće“, i u tom se slučaju može dogoditi da dijelovi internetske stranice www.bonduelle.hr/dodaj-boje možda neće pravilno funkcionirati. U skladu s ovim člankom Priređivač može upotrebljavati i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promotivnih akcija te može dopustiti trećim stranama korištenje ove metode isključivo u ime Priređivača.

 

Članak 17.

Ova pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Priređivač prikuplja od Sudionika na stranici www.bonduelle.hr/dodaj-boje. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Priređivač ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

 

Članak 18.

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja bilo kakvih poreza, obveza ili naknada direktno ili indirektno povezanih s nagradama.

 

Članak 19.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na internetskoj stranici www.bonduelle.hr/dodaj-boje.

 

Članak 20.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 21.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/22-01/434

 1. BROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 12. listopada 2022.

 

Ecommerce Modal Title
Ecommerce Modal Description