Pozdrav! Naša web stranica koristi kolačiće za statističke svrhe, za analizu prometa na web stranici, za marketinške analize i za poboljšanje iskustva posjetitelja.

Saznajte više

PRAVILA NATJEČAJA „Vapeur festival“

 

PRAVILA NATJEČAJA „Vapeur festival“

 

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Vapeur festival“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) je BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.,2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, Mađarska, putem: I to nije sve, Krste Pavletića 1, Zagreb, OIB: 40412984125, i S.C. DENTSU ROMANIA S.R.L., George Enescu Street, Nr: 11, 030167 BUCURESTI, SECTOR 1, Romania i Dentsu Aegis Network d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470 u ime Bonduelle Central Europe KFT (u daljnjem tekstu Priređivač).

Natječaj se priređuje u cilju osmišljavanja kreatvnih odgovora na zadani zadatak.

Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook (www.facebook.com; u daljnjem tekstu: Facebook) niti je povezan s Facebookom.

PRAVILA NATJEČAJA

Ova će Pravila biti objavljena na Facebook stranici Bonduelle Hrvatska (https://www.facebook.com/bonduelle.hr/)

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik (kako je taj pojam određen u članku „Sudionici“ ovih Pravila) prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač pridržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Facebook stranici Bonduelle Hrvatska.

 

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj održava se kroz četiri kruga, u razdoblju od 09.12.2020. do 14.02.2020. u 23:59h s početkom u ponedjeljak, a završetkom u nedjelju.

Prvi krug natječaja održat će se od 09.12.2020. - 21.12.2020. u 23:59.

Drugi krug natječaja održat će se od 22.12.2020. - 07.01.2021. u 23:59.

Treći krug natječaja održat će se od 18.01.2021. - 31.01.2021. u 23:59.

Četvrti krug natječaja održat će se od 1.02.2021. - 14.02.2021. u 23:59.

 

OPIS NATJEČAJA

Natječaj „Vapeur festival” će se održati kroz 4 kruga na Facebook stranici Bonduelle (https://www.facebook.com/bonduelle.hr/) i na Facebook stranicama Od slatkoga slađe (https://www.facebook.com/odslatkogasladje) i O slanom & slatkom: o svemu. (https://www.facebook.com/oslanomislatkom).

Prvi krug natječaja održat će se od 09.12.2020. - 21.12.2020. u 23:59 na Facebook stranici Od slatkoga slađe (https://www.facebook.com/odslatkogasladje)

Drugi krug natječaja održat će se od 22.12.2020. - 07.01.2021. u 23:59 na Facebook stranici O slanom & slatkom: o svemu. (https://www.facebook.com/oslanomislatkom)

Treći krug natječaja održat će se od 18.01.2021. - 31.01.2021. u 23:59 na Facebook stranici Bonduelle (https://www.facebook.com/bonduelle.hr).

Četvrti krug natječaja održat će se od 01.02.2021. - 14.02.2021. u 23:59 na Facebook stranici Bonduelle (https://www.facebook.com/bonduelle.hr).

U svakom krugu natječaja, sudionik će morati odgovoriti na jedan od natječajnih postova putem komentara (fotografije) prema zahtjevima objave. Kako bi se prijavio na natječaj, sudionik mora odgovoriti na zadatak prema zahtjevima objave putem komentara (fotografije).

Komentari koji sadržavaju stock fotografije preuzete s Interneta bit će diskvalificirani.

 

OBJAVA DOBITNIKA

Za prvi krug natječaja dobitnici će biti objavljeni 23.12.2020.

Za drugi krug natječaja dobitnici će biti objavljeni 15.01.2021.

Za treći krug natječaja dobitnici će biti objavljeni 02.02.2021.

Za četvrti krug natječaja dobitnici će biti objavljeni 16.02.2021.

 

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u Natječaju ima svaki građanin Republike Hrvatske stariji od 18 godina koji ima valjani Facebook račun.

Sudionici imaju pravo osvojiti samo jednu nagradu u ovom natječaju. Nagrade se dodjeljuju sudionicima po izboru žirija u sastavu: Diana Bibina, Catalina Carstea, Iris Danciu.

U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora s njihovom užom obitelji, kao ni maloljetnici.

 

NAGRADE

Na temelju odgovora na nagradni zadatak, žiri će odabrati dobitnike velike nagrade i malih nagrada.

4 velike nagrade: 2x Berlinger Haus set posuđa za kuhanje i 2x Phillips štapni mikser

40 malih nagrada: 20 x paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Bio kukuruz šećerac, Crveni grah, Texas mix, Mexicana, Texana i Peruana i 20x paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Gold kukuruz šećerac, Grašak, Leća, Chilli kukuruz, Cikla i Šampinjoni.

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati drugačije Nagrade od onih koje su im dodijeljene ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Odabir pobjednika žiri će provesti na sljedeći način:

Dana 23.12. bit će odabrani pobjednici između sudionika koji imaju valjane prijave iz prvog kruga natjecanja. Bit će izabrano 11 pobjednika: 1 velika nagrada (Berlinger Haus set posuđa za kuhanje) i 10 malih nagrada (paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Bio kukuruz šećerac, Crveni grah, Texas mix, Mexicana, Texana i Peruana).

Dana 15.01. bit će odabrani pobjednici iz sudionika koji imaju valjane prijave iz drugog kruga natjecanja. Bit će izabrano 11 pobjednika: 1 velika nagrada (Berlinger Haus set posuđa za kuhanje) i 10 malih nagrada (paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Bio kukuruz šećerac, Crveni grah, Texas mix, Mexicana, Texana i Peruana).

Dana 02.02. bit će odabrani pobjednici iz sudionika koji imaju valjane prijave iz trećeg kruga natjecanja. Bit će izabrano 11 pobjednika: 1 velika nagrada (Phillips štapni mikser) i 10 malih nagrada (paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Gold kukuruz šećerac, Grašak, Leća, Chilli kukuruz, Cikla i Šampinjoni).

Dana 16.02. dobitnici će biti odabrani od sudionika s valjanim prijavama iz četvrtog kruga natjecanja. Bit će izabrano 11 pobjednika: 1 velika nagrada (Phillips štapni mikser) i 10 malih nagrada (paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Gold kukuruz šećerac, Grašak, Leća, Chilli kukuruz, Cikla i Šampinjoni).

Dobitnici nagrade prvog kruga natjecanja bit će obaviješteni putem Facebook stranice https://www.facebook.com/odslatkogasladje.

Dobitnici nagrade drugog kruga natjecanja bit će obaviješteni putem Facebook stranice https://www.facebook.com/oslanomislatkom.

Dobitnici nagrade trećeg kruga natjecanja bit će obaviješteni putem Facebook stranice https://www.facebook.com/bonduelle.hr/.

Dobitnici nagrade četvrtog kruga natjecanja bit će obaviješteni putem Facebook stranice https://www.facebook.com/bonduelle.hr/.

Dobitnici su dužni poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i telefonski broj) u inbox Facebook stranice na kojoj su objavljeni u roku od 48 sati od objave pobjednika. Ako jedan od dobitnika ne odgovori u navedenom roku, žiri će odabrati drugog dobitnika.

Podaci primljeni unutar inboxa web stranice koristit će se isključivo u svrhu održavanja ove ponude. Svi se pobjednici obvezuju poslati istinite i točne osobne podatke.

Davanje osobnih podataka potrebno je za sudjelovanje u nagradnom natjecanju. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici se slažu da Organizator i partneri obrađuju svoje osobne podatke pružene tijekom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju u svrhu provođenja nagradnog natjecanja. Organizator, Bonduelle Central Europe KFT, voditelj je obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka, a izvršitelj obrade su I to nije sve Zagreb.

Sudionici imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, ispravku, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka, kao i pravo prigovora na obradu osobnih podataka.

Pobjednici će biti obaviješteni o tome kako prikupiti nagradu putem inboxa, kao odgovor na poruku u kojoj su poslali svoje podatke.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora i Organizatora prema dobitniku nagrade.

 

DISKVALIFICIRANJE SUDIONIKA

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja, te ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Priređivač ni na koji način ne preporučuje, ne podržava, ne promiče, niti odgovara za sadržaje, njihovu dostupnost, ni uvjete pod kojima su isti dostupni na internetskim stranicama trećih osoba koje Sudionici objave u okviru sudjelovanja u Natječaju.

Svaki Sudionik jamči Priređivaču da sadržaji koje prijavljuje u svrhu sudjelovanja u Natječaju ne povrjeđuju prava trećih osoba, uključujući, između ostaloga, prava intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu i sl.

 

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Priređivač se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, zakonodavne promjene, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. okolnosti više sile).

Za rješavanje eventualnih sporova između Priređivača i bilo kojeg Sudionika ili Dobitnika nagrade nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Organizator natječaja zadržava pravo zaustaviti natječaj kao i promijeniti pravila ovog natječaja u bilo kojem trenutku o čemu će sudionike obavijestiti putem Bonduelle Facebook stranice (https://www.facebook.com/bonduelle.hr/)

U Zagrebu, 09.12.2020.

 

 

DODATAK BR.1 SLUŽBENIM PRAVILIMA

NATJEČAJA „Vapeur festival“

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

1. PODACI O OPERATERU OSOBNIH PODATAKA I PUNOMOĆI

Kako bi se provela Kampanja, osobne podatke sudionika obrađivat će:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. sa sjedištem u Mađarskoj, Nagykőrös, Ceglédi út 25, registriran pod brojem HU10766299 (EU PDV reg. br.), porezni broj 10766299-2-44, bankovni račun HU 18131 00007 02026440 00189785, otvoren u podružnici BNP Paribas u Mađarskoj, kojeg zakonski zastupa Ferenc Kisvari, kao direktor (u daljnjem tekstu „Operater“) putem DENTSU AEGIS ROMANIA SRL, sa sjedištem u ulici George Enescu br. 11-11A, kat 5, soba 3, sektor 1, Bukurešt, Rumunjska, upisan u Trgovački registar Bukurešta pod br. J40 / 20774/2008, s jedinstvenim registracijskim kodom 2486616 (u daljnjem tekstu: Opunomoćenik., i Dentsu Aegis Network d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470 kao opunomoćenika Operatora (u daljnjem tekstu „Opunomoćenik).

Pojedinosti o kontaktu Operatera za pitanja ili ostvarivanje prava dotičnih osoba u vezi s osobnim podacima su sljedeći: e-adresa: [email protected]

2. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐENIH U OKVIRU KAMPANJE

Tijekom NATJEČAJA, Operater će obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka:

Za sudionike:

- Ime i prezime

Za dobitnike:

- Ime i prezime,

- Telefonski broj,

- Adresa dostave,

3. SVRHA OBRADE

Osobni podaci sudionika Kampanje obrađivat će se u sljedeće svrhe:

a. Organiziranje natječaja i određivanje dobitnika.

b. Provjera dobitnika i dostava nagrada

Pravna osnova:

a. U svrhu organizacije kampanje obrada se izvodi na temelju pristanka sudionika (GDPR 6.1.a).

b. Da bi se potvrdili dobitnici i isporučile nagrade, obrada se vrši na temelju pristanka sudionika (GDPR 6.1.a)

4. OBRAĐENI PODACI

a. U slučaju sudionika: Korisničko ime na Facebooku

b. U slučaju dobitnika: Ime, prezime, adresa za dostavu, telefonski broj, dob

5. RAZDOBLJE ČUVANJA

a. Osobni podaci sudionika koji nisu pobjednici pohranit će se 30 dana od završetka Kampanje od strane Operatera

b. Osobni podaci dobitnika pohranit će se 30 dana od završetka Kampanje od strane Opunomoćenika

c. Po isteku razdoblja pohrane osobnih podataka, Operater će te podatke izbrisati/uništiti iz sredstava za obradu i pohranu, namećući slične obveze Opunomoćeniku/Opunomoćeniku.

6. NAČIN OBRADE

U svrhu vođenja marketinške kampanje, podaci će se prikupljati i pohranjivati u bazu podataka, izvlačiti na kraju. Podatke sudionika preuzima i obrađuje opunomoćenik Operatora, S.C. DENTSU AEGIS ROMANIA S.R.L. i Dentsu Aegis Network d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470, za organizaciju odabranih od strane žirija.

Podatke dobitnika preuzima i obrađuje Predstavnik Operatera, S.C. DENTSU AEGIS ROMANIA S.R.L. i Dentsu Aegis Network d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470, kako bi provjerio dobitnike te ih šalje Operateru radi slanja nagrada.

Obrađeni podaci neće se koristiti u bilo koju drugu svrhu. Subjekti podataka neće podlijegati odlukama koje se temelje samo na automatskoj obradi podataka i koje bi mogle imati pravni učinak ili značajan utjecaj na njih.

7. POVJERLJIVOST

Podatke će prikupljati, obrađivati i pohranjivati: Operater, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT, i putem punomoći, S.C.DENTSU AEGIS ROMANIA S.R.L.

8. VAŠA PRAVA

Tijekom razdoblja prikupljanja i obrade osobnih podataka, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti pristup podacima, njihov ispravak ili brisanje ili ograničenje obrade. Također ima pravo protiviti se obradi i pravo zahtijevati prijenos podataka drugom kontroloru. Subjekti podataka mogu u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak na obradu.Za svaku sumnju na nepravilnosti u vezi s obradom osobnih podataka, subjekt podataka može podnijeti žalbu Nacionalnom tijelu za nadzor obrade osobnih podataka (www.dataprotection.ro).

9. NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA

Za svaki zahtjev koji se odnosi na osobne podatke, u procesu ostvarivanja prava spomenutih u prethodnom poglavlju, subjekt podataka može kontaktirati Operatera na bilo koji od sljedećih načina:

Tel.: 021.346.45.57 | E-mail: [email protected]

 


Recepti koji bi vas mogli zanimati

Kukuruzne lepinje s umakom od kiselog vrhnja i začina
Kukuruzne lepinje s umakom od kiselog vrhnja i začina

Samo 45 minuta da pripremite ukusno i šareno jelo! Slatki kukuruz i sezonski začini - nevjerojatan okus.

4 osobe 30-45 minuta Srednje zahtjevno
Šarena salata od graha s tjesteninom i jajima
Šarena salata od graha s tjesteninom i jajima

Lagan i brz obrok u kojem možete uživati kad god vaše tijelo treba energiju, a vaše nepce želi umami.

2 osobe 15-30 minuta Srednje zahtjevno
Shakshuka sa slanutkom
Shakshuka sa slanutkom

Isprobajte Maghreb kuhinju s jednim od najslasnijih i najbržih recepata.

3 osobe 30-45 minuta Jednostavno
Krem juha od buče sa škampima
Krem juha od buče sa škampima

Idealni recept za ljubitelje hrane od plodova mora. Izvrsni okus škampi poboljšan okusom buče daje brzu i nutritivno bogatu krem juhu

4 osobe 15-30 minuta Jednostavno
PRAVILA NATJEČAJA „Vapeur festival“

 

PRAVILA NATJEČAJA „Vapeur festival“

 

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Vapeur festival“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) je BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.,2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, Mađarska, putem: I to nije sve, Krste Pavletića 1, Zagreb, OIB: 40412984125, i S.C. DENTSU ROMANIA S.R.L., George Enescu Street, Nr: 11, 030167 BUCURESTI, SECTOR 1, Romania i Dentsu Aegis Network d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470 u ime Bonduelle Central Europe KFT (u daljnjem tekstu Priređivač).

Natječaj se priređuje u cilju osmišljavanja kreatvnih odgovora na zadani zadatak.

Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook (www.facebook.com; u daljnjem tekstu: Facebook) niti je povezan s Facebookom.

PRAVILA NATJEČAJA

Ova će Pravila biti objavljena na Facebook stranici Bonduelle Hrvatska (https://www.facebook.com/bonduelle.hr/)

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik (kako je taj pojam određen u članku „Sudionici“ ovih Pravila) prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač pridržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Facebook stranici Bonduelle Hrvatska.

 

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj održava se kroz četiri kruga, u razdoblju od 09.12.2020. do 14.02.2020. u 23:59h s početkom u ponedjeljak, a završetkom u nedjelju.

Prvi krug natječaja održat će se od 09.12.2020. - 21.12.2020. u 23:59.

Drugi krug natječaja održat će se od 22.12.2020. - 07.01.2021. u 23:59.

Treći krug natječaja održat će se od 18.01.2021. - 31.01.2021. u 23:59.

Četvrti krug natječaja održat će se od 1.02.2021. - 14.02.2021. u 23:59.

 

OPIS NATJEČAJA

Natječaj „Vapeur festival” će se održati kroz 4 kruga na Facebook stranici Bonduelle (https://www.facebook.com/bonduelle.hr/) i na Facebook stranicama Od slatkoga slađe (https://www.facebook.com/odslatkogasladje) i O slanom & slatkom: o svemu. (https://www.facebook.com/oslanomislatkom).

Prvi krug natječaja održat će se od 09.12.2020. - 21.12.2020. u 23:59 na Facebook stranici Od slatkoga slađe (https://www.facebook.com/odslatkogasladje)

Drugi krug natječaja održat će se od 22.12.2020. - 07.01.2021. u 23:59 na Facebook stranici O slanom & slatkom: o svemu. (https://www.facebook.com/oslanomislatkom)

Treći krug natječaja održat će se od 18.01.2021. - 31.01.2021. u 23:59 na Facebook stranici Bonduelle (https://www.facebook.com/bonduelle.hr).

Četvrti krug natječaja održat će se od 01.02.2021. - 14.02.2021. u 23:59 na Facebook stranici Bonduelle (https://www.facebook.com/bonduelle.hr).

U svakom krugu natječaja, sudionik će morati odgovoriti na jedan od natječajnih postova putem komentara (fotografije) prema zahtjevima objave. Kako bi se prijavio na natječaj, sudionik mora odgovoriti na zadatak prema zahtjevima objave putem komentara (fotografije).

Komentari koji sadržavaju stock fotografije preuzete s Interneta bit će diskvalificirani.

 

OBJAVA DOBITNIKA

Za prvi krug natječaja dobitnici će biti objavljeni 23.12.2020.

Za drugi krug natječaja dobitnici će biti objavljeni 15.01.2021.

Za treći krug natječaja dobitnici će biti objavljeni 02.02.2021.

Za četvrti krug natječaja dobitnici će biti objavljeni 16.02.2021.

 

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u Natječaju ima svaki građanin Republike Hrvatske stariji od 18 godina koji ima valjani Facebook račun.

Sudionici imaju pravo osvojiti samo jednu nagradu u ovom natječaju. Nagrade se dodjeljuju sudionicima po izboru žirija u sastavu: Diana Bibina, Catalina Carstea, Iris Danciu.

U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora s njihovom užom obitelji, kao ni maloljetnici.

 

NAGRADE

Na temelju odgovora na nagradni zadatak, žiri će odabrati dobitnike velike nagrade i malih nagrada.

4 velike nagrade: 2x Berlinger Haus set posuđa za kuhanje i 2x Phillips štapni mikser

40 malih nagrada: 20 x paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Bio kukuruz šećerac, Crveni grah, Texas mix, Mexicana, Texana i Peruana i 20x paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Gold kukuruz šećerac, Grašak, Leća, Chilli kukuruz, Cikla i Šampinjoni.

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati drugačije Nagrade od onih koje su im dodijeljene ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Odabir pobjednika žiri će provesti na sljedeći način:

Dana 23.12. bit će odabrani pobjednici između sudionika koji imaju valjane prijave iz prvog kruga natjecanja. Bit će izabrano 11 pobjednika: 1 velika nagrada (Berlinger Haus set posuđa za kuhanje) i 10 malih nagrada (paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Bio kukuruz šećerac, Crveni grah, Texas mix, Mexicana, Texana i Peruana).

Dana 15.01. bit će odabrani pobjednici iz sudionika koji imaju valjane prijave iz drugog kruga natjecanja. Bit će izabrano 11 pobjednika: 1 velika nagrada (Berlinger Haus set posuđa za kuhanje) i 10 malih nagrada (paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Bio kukuruz šećerac, Crveni grah, Texas mix, Mexicana, Texana i Peruana).

Dana 02.02. bit će odabrani pobjednici iz sudionika koji imaju valjane prijave iz trećeg kruga natjecanja. Bit će izabrano 11 pobjednika: 1 velika nagrada (Phillips štapni mikser) i 10 malih nagrada (paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Gold kukuruz šećerac, Grašak, Leća, Chilli kukuruz, Cikla i Šampinjoni).

Dana 16.02. dobitnici će biti odabrani od sudionika s valjanim prijavama iz četvrtog kruga natjecanja. Bit će izabrano 11 pobjednika: 1 velika nagrada (Phillips štapni mikser) i 10 malih nagrada (paket Bonduelle proizvoda koji sadrži Gold kukuruz šećerac, Grašak, Leća, Chilli kukuruz, Cikla i Šampinjoni).

Dobitnici nagrade prvog kruga natjecanja bit će obaviješteni putem Facebook stranice https://www.facebook.com/odslatkogasladje.

Dobitnici nagrade drugog kruga natjecanja bit će obaviješteni putem Facebook stranice https://www.facebook.com/oslanomislatkom.

Dobitnici nagrade trećeg kruga natjecanja bit će obaviješteni putem Facebook stranice https://www.facebook.com/bonduelle.hr/.

Dobitnici nagrade četvrtog kruga natjecanja bit će obaviješteni putem Facebook stranice https://www.facebook.com/bonduelle.hr/.

Dobitnici su dužni poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i telefonski broj) u inbox Facebook stranice na kojoj su objavljeni u roku od 48 sati od objave pobjednika. Ako jedan od dobitnika ne odgovori u navedenom roku, žiri će odabrati drugog dobitnika.

Podaci primljeni unutar inboxa web stranice koristit će se isključivo u svrhu održavanja ove ponude. Svi se pobjednici obvezuju poslati istinite i točne osobne podatke.

Davanje osobnih podataka potrebno je za sudjelovanje u nagradnom natjecanju. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici se slažu da Organizator i partneri obrađuju svoje osobne podatke pružene tijekom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju u svrhu provođenja nagradnog natjecanja. Organizator, Bonduelle Central Europe KFT, voditelj je obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka, a izvršitelj obrade su I to nije sve Zagreb.

Sudionici imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, ispravku, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka, kao i pravo prigovora na obradu osobnih podataka.

Pobjednici će biti obaviješteni o tome kako prikupiti nagradu putem inboxa, kao odgovor na poruku u kojoj su poslali svoje podatke.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora i Organizatora prema dobitniku nagrade.

 

DISKVALIFICIRANJE SUDIONIKA

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja, te ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Priređivač ni na koji način ne preporučuje, ne podržava, ne promiče, niti odgovara za sadržaje, njihovu dostupnost, ni uvjete pod kojima su isti dostupni na internetskim stranicama trećih osoba koje Sudionici objave u okviru sudjelovanja u Natječaju.

Svaki Sudionik jamči Priređivaču da sadržaji koje prijavljuje u svrhu sudjelovanja u Natječaju ne povrjeđuju prava trećih osoba, uključujući, između ostaloga, prava intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu i sl.

 

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Priređivač se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, zakonodavne promjene, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. okolnosti više sile).

Za rješavanje eventualnih sporova između Priređivača i bilo kojeg Sudionika ili Dobitnika nagrade nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Organizator natječaja zadržava pravo zaustaviti natječaj kao i promijeniti pravila ovog natječaja u bilo kojem trenutku o čemu će sudionike obavijestiti putem Bonduelle Facebook stranice (https://www.facebook.com/bonduelle.hr/)

U Zagrebu, 09.12.2020.

 

 

DODATAK BR.1 SLUŽBENIM PRAVILIMA

NATJEČAJA „Vapeur festival“

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

1. PODACI O OPERATERU OSOBNIH PODATAKA I PUNOMOĆI

Kako bi se provela Kampanja, osobne podatke sudionika obrađivat će:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. sa sjedištem u Mađarskoj, Nagykőrös, Ceglédi út 25, registriran pod brojem HU10766299 (EU PDV reg. br.), porezni broj 10766299-2-44, bankovni račun HU 18131 00007 02026440 00189785, otvoren u podružnici BNP Paribas u Mađarskoj, kojeg zakonski zastupa Ferenc Kisvari, kao direktor (u daljnjem tekstu „Operater“) putem DENTSU AEGIS ROMANIA SRL, sa sjedištem u ulici George Enescu br. 11-11A, kat 5, soba 3, sektor 1, Bukurešt, Rumunjska, upisan u Trgovački registar Bukurešta pod br. J40 / 20774/2008, s jedinstvenim registracijskim kodom 2486616 (u daljnjem tekstu: Opunomoćenik., i Dentsu Aegis Network d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470 kao opunomoćenika Operatora (u daljnjem tekstu „Opunomoćenik).

Pojedinosti o kontaktu Operatera za pitanja ili ostvarivanje prava dotičnih osoba u vezi s osobnim podacima su sljedeći: e-adresa: [email protected]

2. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐENIH U OKVIRU KAMPANJE

Tijekom NATJEČAJA, Operater će obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka:

Za sudionike:

- Ime i prezime

Za dobitnike:

- Ime i prezime,

- Telefonski broj,

- Adresa dostave,

3. SVRHA OBRADE

Osobni podaci sudionika Kampanje obrađivat će se u sljedeće svrhe:

a. Organiziranje natječaja i određivanje dobitnika.

b. Provjera dobitnika i dostava nagrada

Pravna osnova:

a. U svrhu organizacije kampanje obrada se izvodi na temelju pristanka sudionika (GDPR 6.1.a).

b. Da bi se potvrdili dobitnici i isporučile nagrade, obrada se vrši na temelju pristanka sudionika (GDPR 6.1.a)

4. OBRAĐENI PODACI

a. U slučaju sudionika: Korisničko ime na Facebooku

b. U slučaju dobitnika: Ime, prezime, adresa za dostavu, telefonski broj, dob

5. RAZDOBLJE ČUVANJA

a. Osobni podaci sudionika koji nisu pobjednici pohranit će se 30 dana od završetka Kampanje od strane Operatera

b. Osobni podaci dobitnika pohranit će se 30 dana od završetka Kampanje od strane Opunomoćenika

c. Po isteku razdoblja pohrane osobnih podataka, Operater će te podatke izbrisati/uništiti iz sredstava za obradu i pohranu, namećući slične obveze Opunomoćeniku/Opunomoćeniku.

6. NAČIN OBRADE

U svrhu vođenja marketinške kampanje, podaci će se prikupljati i pohranjivati u bazu podataka, izvlačiti na kraju. Podatke sudionika preuzima i obrađuje opunomoćenik Operatora, S.C. DENTSU AEGIS ROMANIA S.R.L. i Dentsu Aegis Network d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470, za organizaciju odabranih od strane žirija.

Podatke dobitnika preuzima i obrađuje Predstavnik Operatera, S.C. DENTSU AEGIS ROMANIA S.R.L. i Dentsu Aegis Network d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470, kako bi provjerio dobitnike te ih šalje Operateru radi slanja nagrada.

Obrađeni podaci neće se koristiti u bilo koju drugu svrhu. Subjekti podataka neće podlijegati odlukama koje se temelje samo na automatskoj obradi podataka i koje bi mogle imati pravni učinak ili značajan utjecaj na njih.

7. POVJERLJIVOST

Podatke će prikupljati, obrađivati i pohranjivati: Operater, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT, i putem punomoći, S.C.DENTSU AEGIS ROMANIA S.R.L.

8. VAŠA PRAVA

Tijekom razdoblja prikupljanja i obrade osobnih podataka, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti pristup podacima, njihov ispravak ili brisanje ili ograničenje obrade. Također ima pravo protiviti se obradi i pravo zahtijevati prijenos podataka drugom kontroloru. Subjekti podataka mogu u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak na obradu.Za svaku sumnju na nepravilnosti u vezi s obradom osobnih podataka, subjekt podataka može podnijeti žalbu Nacionalnom tijelu za nadzor obrade osobnih podataka (www.dataprotection.ro).

9. NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA

Za svaki zahtjev koji se odnosi na osobne podatke, u procesu ostvarivanja prava spomenutih u prethodnom poglavlju, subjekt podataka može kontaktirati Operatera na bilo koji od sljedećih načina:

Tel.: 021.346.45.57 | E-mail: [email protected]

 

Ecommerce Modal Title
Ecommerce Modal Description