Pozdrav! Naša web stranica koristi kolačiće za statističke svrhe, za analizu prometa na web stranici, za marketinške analize i za poboljšanje iskustva posjetitelja.

Saznajte više

PRAVILA NATJEČAJA „BONDUELLE INSPIRACIJA“

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „Bonduelle inspiracija“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) je BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.,2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, Mađarska, VAT HU1076629 (u daljnjem tekstu Priređivač) kroz agencije dentsu Croatia d.o.o., Petrinjska 59, Zagreb, OIB: 42446715470 (u daljnjem tekstu „Opunomoćenik“) i dentsu Romania S.R.L. 11 - 11 A George Enescu street, 5.kat, RO 24866161. (u daljnjem tekstu „Opunomoćenik“)

Opunomoćenik će, kao predstavnik priređivača, na njegovu instrukciju izvršiti sljedeće operacije:

 1. Odabir dobitnika;
 2. Prikupljanje podataka o dobitnicima i dobitnicima radi potvrđivanja i slanja nagrada;
 3. Brisanje podataka dobitnika i dobitnika.

Natječaj se priređuje u cilju osmišljavanja kreatvnih odgovora na zadani zadatak.

Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Instagram (www.instagram.com; u daljnjem testu: Instagram) niti je povezan s Instagramom.

PRAVILA NATJEČAJA

Ova će Pravila biti objavljena na Instagram stranici Bonduelle Hrvatska (https://www.instagram.com/bonduelle.hr)

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik (kako je taj pojam određen u članku „Sudionici“ ovih Pravila) prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač pridržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Instagram stranici Bonduelle Hrvatska.

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj održava se u razdoblju od  25.08.2021. do 31.08.2021. u 23:59 sati.

OPIS NATJEČAJA

Na Bonduelle Instagram stranici (https://www.instagram.com/bonduelle.hr) održat će se Natječaj:

„Bonduelle inspiracija“

U razdoblju od 25.08.2021. do 31.08.2021. u 23:59 sati na zidu Bonduelle Instagram stranice bit će postavljen nagradni zadatak u obliku objave statusa. Zadatak sudionika je u komentarima na tu objavu napisati kako su kombinirali povrće Bonduelle sa svojim omiljenim sastojcima i kako su pripremili salatu. Tri su osnovna kriterija za odabir pobjednika: originalnost (proizlazi iz stvaranja novog recepta za salatu), kreativnost (proizlazi iz načina na koji su sastojci kombinirani) te definiranje vrste povrća (proizlazi iz spominjanja korištenog povrća Bonduelle).

Najkasnije do 07.09.2021. stručno povjerenstvo će odabrati 5 najkreativnijih odgovora i nagraditi dobitnike.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u Natječaju ima svaki državljanin Republike Hrvatske koji prati Instagram profil Bonduelle Hrvatska (https://www.instagram.com/bonduelle.hr)

Sudionici imaju pravo osvojiti samo jednu nagradu  unutar ovog natječaja.

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

NAGRADE

Poklon paket sadrži: zdjelu na postolju od bambusa i žlice

Vrijednost poklon paketa iznosi 124,00 kune.

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati drugačije Nagrade od onih koje su im dodijeljene ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni putem Instagram stranice https://www.instagram.com/bonduelle.hr

Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj mobitela) u inbox Bonduelle Instagram stranice unutar 48 sati od proglašenja dobitnika. Ukoliko se netko od dobitnika ne odazove u navedenom roku, žiri će odabrati drugog dobitnika.

Podaci primljeni unutar inboxa stranice koristit će se isključivo u svrhu održavanja ovog Natječaja. Svi dobitnici obvezuju se poslati istinite i točne osobne podatke.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je dati osobne podatke. Sudjelovanjem u ovom Natječaju sudionici se slažu da Priređivač i njegovi partneri obrađuju njihove osobne podatke koje su dali tijekom procesa sudjelovanja u ovom Natječaju u svrhu provođenja Natječaja. Priređivač, Bonduelle Central Europe KFT, voditelj je obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa u vezi sa zaštitom osobnih podataka, a izvršitelji procesa je dentsu Croatia d.o.o.

Sudionici imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, kao i pravo zahtijevati ispravak, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka, kao i pravo prigovora na obradu osobnih podataka.

Dobitnike ćemo kontaktirati i obavijestiti o načinu preuzimanju nagrade.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača i Organizatora prema dobitniku nagrade.

 DISKVALIFICIRANJE SUDIONIKA

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor  Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja, te ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

 ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Priređivač ni na koji način ne preporučuje, ne podržava, ne promiče, niti odgovara za sadržaje, njihovu dostupnost, ni uvjete pod kojima su isti dostupni na internetskim stranicama trećih osoba koje Sudionici objave u okviru sudjelovanja u Natječaju.

Svaki Sudionik jamči Priređivaču da sadržaji koje prijavljuje u svrhu sudjelovanja u Natječaju ne povrjeđuju prava trećih osoba, uključujući, između ostaloga, prava intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu i sl.

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Priređivač se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, zakonodavne promjene, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. okolnosti više sile).

Za rješavanje eventualnih sporova između Priređivača i bilo kojeg Sudionika ili Dobitnika nagrade nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 24.08.2021.

 

DODATAK BR.1 SLUŽBENIM PRAVILIMA

NATJEČAJA „Bonduelle Inspiracija“

 

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

 

 1. PODACI O OPERATERU OSOBNIH PODATAKA I PUNOMOĆI

Kako bi se provela Kampanja, osobne podatke sudionika obrađivat će:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. sa sjedištem u Mađarskoj, Nagykőrös, Ceglédi út 25, registriran pod brojem HU10766299 (EU PDV reg. br.), porezni broj 10766299-2-44, bankovni račun HU 18131 00007 02026440 00189785, otvoren u podružnici BNP Paribas u Mađarskoj, kojeg zakonski zastupa Ferenc Kisvari, kao direktor (u daljnjem tekstu „Operater“) putem dentsu Croatia d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470 kao opunomoćenika Operatora (u daljnjem tekstu „Opunomoćenik) i DENTSU ROMANIA SRL, sa sjedištem u ulici George Enescu br. 11-11A, kat 5, soba 3, sektor 1, Bukurešt, Rumunjska, upisan u Trgovački registar Bukurešta pod br. J40 / 20774/2008, s jedinstvenim registracijskim kodom 2486616 (u daljnjem tekstu: „Opunomoćenik“).

Pojedinosti o kontaktu Operatera za pitanja ili ostvarivanje prava dotičnih osoba u vezi s osobnim podacima su sljedeći: e-adresa: [email protected]

 

 1. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐENIH U OKVIRU KAMPANJE

Tijekom NATJEČAJA, Operater će obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka:

Za sudionike:

- Ime i prezime

Za dobitnike:

- Ime i prezime,

- Telefonski broj,

- Adresa dostave,

 

 1. SVRHA OBRADE

Osobni podaci sudionika Kampanje obrađivat će se u sljedeće svrhe:

 1. Organiziranje natječaja i određivanje dobitnika.
 2. Provjera dobitnika i dostava nagrada

 

Pravna osnova:

 1. U svrhu organizacije kampanje obrada se izvodi na temelju pristanka sudionika (GDPR 6.1.a).
 2. Da bi se potvrdili dobitnici i isporučile nagrade, obrada se vrši na temelju pristanka sudionika (GDPR 6.1.a)

 

 1. OBRAĐENI PODACI
 2. U slučaju sudionika: Korisničko ime na Instagramu
 3. U slučaju dobitnika: Ime, prezime, adresa za dostavu, telefonski broj

 1. RAZDOBLJE ČUVANJA
 2. Osobni podaci sudionika koji nisu pobjednici pohranit će se 30 dana od završetka Kampanje od strane Operatera
 3. Osobni podaci dobitnika pohranit će se 30 dana od završetka Kampanje od strane Opunomoćenika
 4. Po isteku razdoblja pohrane osobnih podataka, Operater će te podatke izbrisati/uništiti iz sredstava za obradu i pohranu, namećući slične obveze Opunomoćeniku/Opunomoćeniku.

 

 1. NAČIN OBRADE

U svrhu vođenja marketinške kampanje, podaci će se prikupljati i pohranjivati u bazu podataka, izvlačiti na kraju. Podatke sudionika preuzima i obrađuje opunomoćenik Operatora, dentsu Croatia d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470 i S.C. DENTSU ROMANIA S.R.L. i, za organizaciju odabranih od strane žirija.

Podatke dobitnika preuzima i obrađuje Predstavnik Operatera, dentsu Croatia d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470 i S.C. DENTSU ROMANIA S.R.L. i, kako bi provjerio dobitnike te ih šalje Operateru radi slanja nagrada.

Obrađeni podaci neće se koristiti u bilo koju drugu svrhu. Subjekti podataka neće podlijegati odlukama koje se temelje samo na automatskoj obradi podataka i koje bi mogle imati pravni učinak ili značajan utjecaj na njih.

 

 1. POVJERLJIVOST

Podatke će prikupljati, obrađivati i pohranjivati: Operater, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT, i putem punomoći, S.C.DENTSU ROMANIA S.R.L.

 

 1. VAŠA PRAVA

Tijekom razdoblja prikupljanja i obrade osobnih podataka, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti pristup podacima, njihov ispravak ili brisanje ili ograničenje obrade. Također ima pravo protiviti se obradi i pravo zahtijevati prijenos podataka drugom kontroloru. Subjekti podataka mogu u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak na obradu.Za svaku sumnju na nepravilnosti u vezi s obradom osobnih podataka, subjekt podataka može podnijeti žalbu Nacionalnom tijelu za nadzor obrade osobnih podataka (www.dataprotection.ro).

 

 1. NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA

Za svaki zahtjev koji se odnosi na osobne podatke, u procesu ostvarivanja prava spomenutih u prethodnom poglavlju, subjekt podataka može kontaktirati Operatera na bilo koji od sljedećih načina:

Tel.: 021.346.45.57 | E-mail: [email protected]


PRAVILA NATJEČAJA „BONDUELLE INSPIRACIJA“

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „Bonduelle inspiracija“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) je BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.,2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, Mađarska, VAT HU1076629 (u daljnjem tekstu Priređivač) kroz agencije dentsu Croatia d.o.o., Petrinjska 59, Zagreb, OIB: 42446715470 (u daljnjem tekstu „Opunomoćenik“) i dentsu Romania S.R.L. 11 - 11 A George Enescu street, 5.kat, RO 24866161. (u daljnjem tekstu „Opunomoćenik“)

Opunomoćenik će, kao predstavnik priređivača, na njegovu instrukciju izvršiti sljedeće operacije:

 1. Odabir dobitnika;
 2. Prikupljanje podataka o dobitnicima i dobitnicima radi potvrđivanja i slanja nagrada;
 3. Brisanje podataka dobitnika i dobitnika.

Natječaj se priređuje u cilju osmišljavanja kreatvnih odgovora na zadani zadatak.

Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Instagram (www.instagram.com; u daljnjem testu: Instagram) niti je povezan s Instagramom.

PRAVILA NATJEČAJA

Ova će Pravila biti objavljena na Instagram stranici Bonduelle Hrvatska (https://www.instagram.com/bonduelle.hr)

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik (kako je taj pojam određen u članku „Sudionici“ ovih Pravila) prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač pridržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na Instagram stranici Bonduelle Hrvatska.

TRAJANJE NATJEČAJA

Nagradni natječaj održava se u razdoblju od  25.08.2021. do 31.08.2021. u 23:59 sati.

OPIS NATJEČAJA

Na Bonduelle Instagram stranici (https://www.instagram.com/bonduelle.hr) održat će se Natječaj:

„Bonduelle inspiracija“

U razdoblju od 25.08.2021. do 31.08.2021. u 23:59 sati na zidu Bonduelle Instagram stranice bit će postavljen nagradni zadatak u obliku objave statusa. Zadatak sudionika je u komentarima na tu objavu napisati kako su kombinirali povrće Bonduelle sa svojim omiljenim sastojcima i kako su pripremili salatu. Tri su osnovna kriterija za odabir pobjednika: originalnost (proizlazi iz stvaranja novog recepta za salatu), kreativnost (proizlazi iz načina na koji su sastojci kombinirani) te definiranje vrste povrća (proizlazi iz spominjanja korištenog povrća Bonduelle).

Najkasnije do 07.09.2021. stručno povjerenstvo će odabrati 5 najkreativnijih odgovora i nagraditi dobitnike.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u Natječaju ima svaki državljanin Republike Hrvatske koji prati Instagram profil Bonduelle Hrvatska (https://www.instagram.com/bonduelle.hr)

Sudionici imaju pravo osvojiti samo jednu nagradu  unutar ovog natječaja.

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

NAGRADE

Poklon paket sadrži: zdjelu na postolju od bambusa i žlice

Vrijednost poklon paketa iznosi 124,00 kune.

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati drugačije Nagrade od onih koje su im dodijeljene ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni putem Instagram stranice https://www.instagram.com/bonduelle.hr

Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj mobitela) u inbox Bonduelle Instagram stranice unutar 48 sati od proglašenja dobitnika. Ukoliko se netko od dobitnika ne odazove u navedenom roku, žiri će odabrati drugog dobitnika.

Podaci primljeni unutar inboxa stranice koristit će se isključivo u svrhu održavanja ovog Natječaja. Svi dobitnici obvezuju se poslati istinite i točne osobne podatke.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je dati osobne podatke. Sudjelovanjem u ovom Natječaju sudionici se slažu da Priređivač i njegovi partneri obrađuju njihove osobne podatke koje su dali tijekom procesa sudjelovanja u ovom Natječaju u svrhu provođenja Natječaja. Priređivač, Bonduelle Central Europe KFT, voditelj je obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa u vezi sa zaštitom osobnih podataka, a izvršitelji procesa je dentsu Croatia d.o.o.

Sudionici imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, kao i pravo zahtijevati ispravak, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka, kao i pravo prigovora na obradu osobnih podataka.

Dobitnike ćemo kontaktirati i obavijestiti o načinu preuzimanju nagrade.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača i Organizatora prema dobitniku nagrade.

 DISKVALIFICIRANJE SUDIONIKA

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor  Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja, te ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

 ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Priređivač ni na koji način ne preporučuje, ne podržava, ne promiče, niti odgovara za sadržaje, njihovu dostupnost, ni uvjete pod kojima su isti dostupni na internetskim stranicama trećih osoba koje Sudionici objave u okviru sudjelovanja u Natječaju.

Svaki Sudionik jamči Priređivaču da sadržaji koje prijavljuje u svrhu sudjelovanja u Natječaju ne povrjeđuju prava trećih osoba, uključujući, između ostaloga, prava intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu i sl.

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Priređivač se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, zakonodavne promjene, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. okolnosti više sile).

Za rješavanje eventualnih sporova između Priređivača i bilo kojeg Sudionika ili Dobitnika nagrade nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 24.08.2021.

 

DODATAK BR.1 SLUŽBENIM PRAVILIMA

NATJEČAJA „Bonduelle Inspiracija“

 

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

 

 1. PODACI O OPERATERU OSOBNIH PODATAKA I PUNOMOĆI

Kako bi se provela Kampanja, osobne podatke sudionika obrađivat će:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. sa sjedištem u Mađarskoj, Nagykőrös, Ceglédi út 25, registriran pod brojem HU10766299 (EU PDV reg. br.), porezni broj 10766299-2-44, bankovni račun HU 18131 00007 02026440 00189785, otvoren u podružnici BNP Paribas u Mađarskoj, kojeg zakonski zastupa Ferenc Kisvari, kao direktor (u daljnjem tekstu „Operater“) putem dentsu Croatia d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470 kao opunomoćenika Operatora (u daljnjem tekstu „Opunomoćenik) i DENTSU ROMANIA SRL, sa sjedištem u ulici George Enescu br. 11-11A, kat 5, soba 3, sektor 1, Bukurešt, Rumunjska, upisan u Trgovački registar Bukurešta pod br. J40 / 20774/2008, s jedinstvenim registracijskim kodom 2486616 (u daljnjem tekstu: „Opunomoćenik“).

Pojedinosti o kontaktu Operatera za pitanja ili ostvarivanje prava dotičnih osoba u vezi s osobnim podacima su sljedeći: e-adresa: [email protected]

 

 1. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐENIH U OKVIRU KAMPANJE

Tijekom NATJEČAJA, Operater će obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka:

Za sudionike:

- Ime i prezime

Za dobitnike:

- Ime i prezime,

- Telefonski broj,

- Adresa dostave,

 

 1. SVRHA OBRADE

Osobni podaci sudionika Kampanje obrađivat će se u sljedeće svrhe:

 1. Organiziranje natječaja i određivanje dobitnika.
 2. Provjera dobitnika i dostava nagrada

 

Pravna osnova:

 1. U svrhu organizacije kampanje obrada se izvodi na temelju pristanka sudionika (GDPR 6.1.a).
 2. Da bi se potvrdili dobitnici i isporučile nagrade, obrada se vrši na temelju pristanka sudionika (GDPR 6.1.a)

 

 1. OBRAĐENI PODACI
 2. U slučaju sudionika: Korisničko ime na Instagramu
 3. U slučaju dobitnika: Ime, prezime, adresa za dostavu, telefonski broj

 1. RAZDOBLJE ČUVANJA
 2. Osobni podaci sudionika koji nisu pobjednici pohranit će se 30 dana od završetka Kampanje od strane Operatera
 3. Osobni podaci dobitnika pohranit će se 30 dana od završetka Kampanje od strane Opunomoćenika
 4. Po isteku razdoblja pohrane osobnih podataka, Operater će te podatke izbrisati/uništiti iz sredstava za obradu i pohranu, namećući slične obveze Opunomoćeniku/Opunomoćeniku.

 

 1. NAČIN OBRADE

U svrhu vođenja marketinške kampanje, podaci će se prikupljati i pohranjivati u bazu podataka, izvlačiti na kraju. Podatke sudionika preuzima i obrađuje opunomoćenik Operatora, dentsu Croatia d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470 i S.C. DENTSU ROMANIA S.R.L. i, za organizaciju odabranih od strane žirija.

Podatke dobitnika preuzima i obrađuje Predstavnik Operatera, dentsu Croatia d.o.o., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, OIB: 42446715470 i S.C. DENTSU ROMANIA S.R.L. i, kako bi provjerio dobitnike te ih šalje Operateru radi slanja nagrada.

Obrađeni podaci neće se koristiti u bilo koju drugu svrhu. Subjekti podataka neće podlijegati odlukama koje se temelje samo na automatskoj obradi podataka i koje bi mogle imati pravni učinak ili značajan utjecaj na njih.

 

 1. POVJERLJIVOST

Podatke će prikupljati, obrađivati i pohranjivati: Operater, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT, i putem punomoći, S.C.DENTSU ROMANIA S.R.L.

 

 1. VAŠA PRAVA

Tijekom razdoblja prikupljanja i obrade osobnih podataka, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti pristup podacima, njihov ispravak ili brisanje ili ograničenje obrade. Također ima pravo protiviti se obradi i pravo zahtijevati prijenos podataka drugom kontroloru. Subjekti podataka mogu u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak na obradu.Za svaku sumnju na nepravilnosti u vezi s obradom osobnih podataka, subjekt podataka može podnijeti žalbu Nacionalnom tijelu za nadzor obrade osobnih podataka (www.dataprotection.ro).

 

 1. NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA

Za svaki zahtjev koji se odnosi na osobne podatke, u procesu ostvarivanja prava spomenutih u prethodnom poglavlju, subjekt podataka može kontaktirati Operatera na bilo koji od sljedećih načina:

Tel.: 021.346.45.57 | E-mail: [email protected]

Ecommerce Modal Title
Ecommerce Modal Description